Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázat helyiség bérbevételére
2015. december 05.   09:46
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET HELYISÉG BÉRBEVÉTELÉRE

A helyiség címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4. szám (A Művelődési Központ épületének a Városi Könyvtár főbejáratától balra eső, külön bejáratú helyiség)

Alapterülete: 153 m2 (81 m2 vendégtér, 72 m2 raktártér) és az árkád alatt 43 m2
Rendeltetése: üzlethelyiség
Felszereltsége: nem berendezett
Bérbeadás időtartama: 1 év
Helyiség felhasználásának célja: vendéglátóipari tevékenység
Bérleti díj havi alapösszege: 294.000,- Ft + ÁFA (1500,- Ft/m2)

A bérbevétel iránti pályázat 2015. december 15. napjáig

a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályán (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., emelet 6. iroda) zárt borítékban dr. Lengyel Linda vagyongazdálkodási referensnél nyújtható be személyesen vagy meghatalmazott útján, valamint postai úton a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) dr. Lengyel Linda vagyongazdálkodási referensnek címezve. A borítékon az alábbi szövegezést kérjük feltüntetni: „Petőfi tér 4. helyiségbérlet”.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet 31. § alapján a pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a) a pályázó neve, lakcíme, székhelye, telephelye,
b) több pályázó esetén közös nyilatkozat a pályázaton való részvételre,
c) a megpályázott helyiség címe, adatai,
d) a gyakorolni kívánt tevékenység megnevezése,
e) ajánlat a bérleti díjra,
f) nyilatkozat a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról,
g) a pályázat benyújtásának időpontja, a pályázó aláírása.


A helyiségbérlő kiválasztása a pályázók közül nyilvános pályázati tárgyaláson történik. A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát a bérbeadóhoz fentiekben meghatározott tartalommal és határidőben nyújtotta be.

Pályázati tárgyalás nélkül történik a bérlő kiválasztása, ha az előírt határidőn belül csak egy érvényes pályázati ajánlat érkezik be.

Az üzlethelyiség megtekintésére a pályázónak személyesen a helyszínen 2015. december 11. napján (pénteken) 9-10 óráig van lehetősége.

A pályázati versenytárgyalás megtartására – amennyiben több pályázat érkezik be a helyiségbérletre – 2015. december 18. napján (pénteken) 9 órakor kerül sor a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály emeleti 6. számú irodában.
A bérbeadó a pályázati tárgyaláson részt vevő érvényes ajánlattevők közül azt hirdeti ki a pályázat nyertesének, aki a pályázati tárgyaláson a legmagasabb bérleti díjra tett ajánlatot, azonos ajánlatok esetén, aki a szerződéskötéskor egyösszegben, a leghosszabb időtartamra vonatkozó bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Fentiek szerinti azonos ajánlatok esetén az a pályázat nyertese, aki az előnyben részesített tevékenység folytatására tett ajánlatot, ha nincs ilyen pályázó vagy többen tettek ajánlatot, a nyertes pályázó személyét sorsolás útján kell megállapítani.

Az a pályázó, aki a pályázati tárgyaláson nem vesz részt és magát nem képviselteti, benyújtott pályázathoz képest újabb ajánlatot nem tehet.

Ha a nyertes ajánlattevő a bérbeadásra vonatkozó rendelkezés közlését követő 15 napon belül neki felróható okból nem köt szerződést a bérbeadóval, a szerződés megkötésének jogát elveszti. A polgármester a szerződés megkötése időpontjának határidejét indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

A nyertes ajánlattevő kiesése esetén a sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tevő – eredeti ajánlat fenntartása mellett – köt a helyiségre bérleti szerződést.
Eredménytelen pályázat esetén ismételten pályázatot kell kiírni.

A kiválasztott bérlővel a helyiségbérleti szerződést a Polgármester köti meg. A szerződést közjegyzői okiratba foglalják, melynek külön költsége a bérlőt terheli.
Bérlőnek a szerződésből fakadó kötelezettségek biztosítékául a szerződés aláírásának napján 2 havi bérleti díj összegének megfelelő összeget kell a bérbeadó részére megfizetni.

Kiskőrös, 2015. december 1.

Domonyi László
polgármester

 

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
korosi_napok_szombat_11
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap