Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Intézmények 

arculati elem
elvalaszto csik

Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Címe: 6200 Kiskőrös, Árpád. u. 8.
Telefon/fax: 78/311-940
E-mail címe: [megmutat]
Intézményvezető neve: Dr. Kállayné Major Marina

Az intézmény alaptevékenysége: egészségügyi és gyermekjóléti alapellátási feladatok biztosítása

Egészségügyi ellátás:
  • Védőnői ellátás
  • Ifjúság-egészségügyi gondozás
  • Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Egészségügyi ellátás neve
Fogadóóra, szaktanácsadás helye, Telefonszám

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Védőnői szolgálat
Árpád u. 8.
78/311-704

8-9

8-9

8-9

8-9

8-9

Várandós anyák tanácsadása
Árpád u. 8.
78/311-704

-

8-9

-

-

-

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
Árpád u. 8.
78/311-704

 

 

 

 

 

 

Tanácsadó szakorvos:

dr. Urfi Edit

10-11

-

10-11

-

-

dr. Ginál Judit

11-12

-

11-12

-

-

dr. Kállay Tamás

-

9.30-11

-

10.30-12

-


Gyermekjóléti alapellátás:

Gyermekjóléti Szolgálat (6200 Kiskőrös, Árpád u. 8. telefon: 78/311-284)

Helyettes szülői ellátás - max. 4 kiskorú gyermek elhelyezése

Bölcsőde (6200 Kiskőrös, Árpád u. 6., telefon: 78/312-780)
Engedélyezett férőhelyek száma - 46 fő

Az intézmény gyermekjóléti alapellátási feladatai:
Kiskőrös Város Önkormányzata, az egészségügyi alapellátások és gyermekjóléti alapellátások biztosítására hozta létre az Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményt.

1.) Gyermekjóléti szolgálat - az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

2.) Helyettes szülői ellátás - a rászorultság mértékében segíti a családot a gyermeknevelésben, ideiglenesen pótolja a gyermek/gyermekek számára a szülői gondoskodást. Ezáltal könnyít a szülő/szülők helyzetén és erősíti a család gyermekmegtartó képességét.
A helyettes szülő ellátás, átmeneti gondozás egyik formája. A helyettes szülő a vérszerinti szülő kérésére, vagy beleegyezésével - átmeneti időre - a gyermeket otthonába fogadja, gondoskodik teljes körű ellátásáról.

3.) Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde - a családban nevelkedő, 20 hetestől - 3 éves korú gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, harmonikus testi - szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Az ellátás igénybevételének módja:

Gyermekjóléti alapellátások - ha az 1997. évi XXXI. tv. másként nem rendelkezik önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére vagy beleegyezésével történik.
A gyermekjóléti szolgáltatás jövedelmi viszonyoktól függetlenül vehető igénybe. Igénybevétele az igénylő és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója közötti szóbeli vagy írásbeli megállapodás alapján történik.

Bölcsődei ellátás - a gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő, nevelő, gondozó (törvényes képviselő) kezdeményezi. Az ellátás igénylése a felvételi kérelemmel történik.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával:

  1. a körzeti védőnő,
  2. a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
  3. a szociális, illetve családgondozó,
  4. a gyermekjóléti szolgálat,
  5. a gyámhatóság is kezdeményezheti.
  6. a bölcsődébe történő felvételt fogyatékos gyermek esetén - a gyermek habilitációját segítő szakember és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-ának (3) bekezdésében, valamint 34. §-ának a) pontjában szabályozott szerv (szakértői bizottság) is kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető.

Ellátási terület:
Kiskőrös város közigazgatási területe

Helyettes szülői ellátás esetén - Kiskőrös, Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Kaskantyú, Kiskőrös, Páhi, Tabdi, Tázlár, Soltszentimre, Soltvadkert közigazgatási területe.

Az intézmény engedélyezett létszáma: 26,5 fő
Igazgató: 1 fő
Egészségügyi ellátás: 8 fő
Gyermekjóléti alapellátás: 3 fő
Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsőde: 9 fő
Gazdasági - Műszaki csoport: 5,5 fő

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
img_0261_resize
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap