Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Európai Parlamenti VálasztásEURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA 2014

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 90/2014. (III.10.) KE határozatával
az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása
időpontját
2014. május 25. (vasárnap) napjára
tűzte ki
 

Az Európai Unió tagállamainak polgárai 1979 óta közvetlenül választják meg az Európai Parlament tagjait, Magyarország 21 képviselőt küldhet a 751 tagú brüsszeli törvényhozásba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják választások tisztaságát.
 

I. VÁLASZTÓJOG

Azt, hogy az Európai Parlamenti választásokon ki rendelkezik választójoggal az Alaptörvény XXIII. cikke a következő módon szabályozza:

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.

(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.

Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény értelmében:

4. § Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja

a) minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni, valamint
b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja.

A választópolgár egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok nem szavazhatnak.
 

II. SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti kijelölt szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásban gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérelmére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, 2014. május 23. napján 16.00 óráig a HVI vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.  (erről részletesen III.3. pontban)

Szavazni a következő érvényesigazolvány(ok) bemutatásával lehet:
 • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
 • lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy
 • útlevél vagy
 • 2001. január 1. napját követően kiállított vezetői engedély.
 

III. VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

A központi névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma: aki a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem szerepel, az nem szavazhat. A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014. április 07. napjáig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától (NVI). Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti a helyi választási irodától 2014. május 23. napján 16:00 óráig új értesítőt igényelhet.

Magyarországi lakóhellyel rendelkező minden magyar állampolgár automatikusan felvételre kerül a központi névjegyzékbe, az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2014. május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől.

2014. január 1-től a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor kérheti a Helyi Választási Irodától (HVI), hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy

- fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
- a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja.


III.1. Segítség igénylése a választójog gyakorlásához:

 • A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
  • Braille-írással készült értesítő megküldése,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
  • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
  • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
 • A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.
 • A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.


III.2. Személyes adatok kiadásának megtiltása:

 • A jogszabályok alapján a jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
 • 2014. január 1-jét követően a nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár, hogy a megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy személyi adat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.

Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. Az országgyűlési képviselő-választáson és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi jelölő szervezetnek a lista-, illetve jelöltállítás érdekében a nemzetiségiként névjegyzékbe vett választópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások összegyűjtése csak abban az esetben lehetséges, ha a gyűjtők tudják, hogy kik regisztráltak a nemzetiség választópolgáraként a központi névjegyzékben, hiszen őket, és csak őket érdemes felkeresniük. Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgárok nevét és lakcímét átadja a jelölő szervezet számára. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.


III.3. Mozgóurna igénylése

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet a 2014. május 23. napján 16:00 óráig a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani.

mozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében 2 eltérés van az általános szabálytól:

 • meghatalmazott útján is be lehet nyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni)
 • ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. Így ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, és emiatt másik település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe kerül áttételre, akkor azon település helyi választási irodájához nyújthatja be a kérelmet, ahol szavazni fog. Annak, aki a szavazást megelőző második nap 16 órát követően kér mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB) kell eljuttatnia, amelynek névjegyzékén szerepel, legkésőbb a szavazás napján 15.00 óráig. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtják be, vagy a kérelmet a szavazást megelőző második nap 16 órát követően, de még a szavazás napja előtt a HVI veszi át, a kérelem SZSZB-hez történő továbbításáról a HVI-nek kell gondoskodni.


III.4. Szavazás Átjelentkezés alapján

Átjelentkezés
sel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében.

Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén fekszik. Ebben az esetben a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétől nem kérhet mozgóurnát, hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör területén belül viheti ki. Ha azonban a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre, ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől már kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel, bárhol is tartózkodik a településen.

A választópolgár legkésőbb 2014. május 23. napján 16:00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.


III.5. Külképviseleti névjegyzék

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A HVI a kérelem alapján a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék kinyomtatott példányán a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok nem jelennek meg, így biztosítható, hogy egy választópolgár ne szavazhasson a külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a HVI vezetőjétől 2014. május 17. napján 16:00 óráig lehet kérni, de a választópolgár legkésőbb 2014. május 23. napján 16:00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.


III.6. Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele iránti kérelem


Az Európai Unió más tagállamának állampolgára 2014. május 09. napján 16:00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.  A névjegyzékből való törlés iránti kérelmet legkésőbb 2014. május 15. napján 16:00 óráig nyújthatja be. 


III.7. A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására vonatkozó közös szabályok

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja

 • személyesen,
 • levélben,
 • az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerinti illetékes HVI-hez benyújthatja.

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be, akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet.
 

IV. JELÖLTEK AJÁNLÁSA

Az Európai Parlamenti tagjainak választását a pártok nyilvántartásba vétele előzi meg. Újdonság, hogy az ajánlás már nem a korábbi módon, tehát az a választási szervek által a választópolgároknak megküldött ajánlószelvények felhasználásával történik. Ennek megfelelően a választópolgárok névjegyzékbe vételéről szóló értesítővel már ajánlószelvény nem kerül kiküldésre.

Listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak, amennyiben legalább 20.000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlással rendelkeznek.

Az ajánlóívet a választás kitűzését követően a  Nemzeti Választási Irodától (NVI) igényelheti, a Nemzeti Választási Bizottság (NVI) a jogosult a nyilvántartásba vételre.

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre. Egy választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló íven fel kell tüntesse a nevét és aláírását.

A törvényi rendelkezések alapján nem lehet ajánlást gyűjteni:

 • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
 • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyba lévő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatainak teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön, (helyi, távolsági/vonat, autóbusz, hajó/ stb.)
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

További fontos szabály, hogy az ajánlásért nem kérhető és nem adható előny.

A fenti szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen.

A lista ajánlásával kapcsolatos további információért kérem forduljanak a Nemzeti Választási Irodához.
 

V. VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

A választási kampányra vonatkozó szabályok az idei országgyűlési választással egy időben jelentősen átalakultak. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb megjelenése a korábbi kampánycsend megszűnése.

A választási kampány a választást megelőző 50. nappal indul és a választás befejezéséig, vagyis május 25. napján 19 óráig tart.

A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

A törvény lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készítsenek plakátot. Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot kell elhelyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a kiadásért felelős személy és a szerkesztésért felelős személy nevét.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.

A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:
 • Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
 • Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
 • Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
 • A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
 • A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
 • A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

További a kampányt érintő törvényi korlátozások, hogy a választás napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé, közvéleménykutatást végző személy a szavazóhelyiség épületébe nem léphet be.

A törvény alapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölő szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a választási szervektől.


Helyi Választási Iroda


A helyi választási iroda a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szerv.


Kiskőrös Helyi Választási Iroda

Címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Telefon: +36-78-513-120 / 229 mellék
               +36-78-513-120 / 204 mellék
e-mail: [megmutat]

HVI vezetője: dr. Turán Csaba jegyző
HVI vezető általános helyettes: Fődi János

A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek személyesen a Helyi Választási Irodában igényelhetők, illetve letölthetők a www.valasztas.hu és www.kiskoros.hu weboldalról.

 
Kapcsolódó anyagok:

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
img_0494_resize
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap