Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

E-ügyintézés 

arculati elem
elvalaszto csik

Tájékoztató Egyéni Vállalkozók részére

 
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek ( az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet ) 2010. január 1-jei hatálybalépésével több, az egyéni vállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó eljárást érintő változás is bekövetkezett.

A változások közül kiemelt fontosságú
, hogy a törvény az egyéni vállalkozók részére - a tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentéséhez kapcsolódó eljárás kivételével - nem teszi lehetővé az okmányirodákban történő személyes ügyintézés lehetőségét. Az Evtv. hatálybalépését követően ügyeket kizárólag a kialakításra került elektronikus nyomtatványok "Ügyfélkapun" keresztül történő megküldésével lehet kezdeményezni.

Az ügyfelek az ügyintézéshez szükséges elektronikus nyomtatványokat a http://www.nyilvantarto.hu címről az "Egyéni vállalkozás" menüpont alól tölthetik le.

2010. január 1. napját követően a vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, az csak az ügyfél (egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra. A 2010. január 1-jét megelőzően kiadott vállalkozói igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavonásukig továbbra is érvényesek maradnak.

Egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának illetéke:

  • új vállalkozó esetében (első igazolvány): 10.000,- forint
  • igazolvány pótlása esetében (pl.: elvesztés, megsemmisülés): 5.000,- forint
  • adatváltozást, módosítást követően: 3.000,- forint
  • hatósági bizonyítvány kiállítása: 3.000,- forint

Felhívjuk az egyéni vállalkozók figyelmét arra, hogy az elektronikus ügyintézést követően, a birtokukban lévő egyéni vállalkozói igazolvány (változatlan adattartalma miatt) érvénytelen, ezért azt haladéktalanul személyesen vagy postai úton az okmányirodában el kell juttatni.

Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézésre csak a tevékenység megkezdésének és megszüntetésének bejelentése során van lehetőség, ezért akinek nem áll rendelkezésére számítógép a nyomtatvány kitöltésére és ügyfélkapun történő beküldésére az a biankó nyomtatványt letöltheti honlapunkról.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy aki személyesen intézi a tevékenység megkezdésének bejelentését, annak az ügyintézés megkezdése előtt az ügyintéző köteles ügyfélkaput díjmentesen létrehozni. Az ügyfélkapu nyitás részleteiről az E-ügyintézés oldalunkon (http://www.kiskoros.hu/?mid=1&page=page&name=e-ugyintezes) olvashatnak.

Hatósági bizonyítvány igénylés szabályai:

Okmányirodai ügyintézőnél kérhető ügyfélfogadási időben

  • a 2009. december 31. napja előtt megszűnt vállalkozások esetében,
  • a 2010. január 1. napja és 2011. december 31. napja között megszűnt vállalkozások esetében, amikor olyan adatot kell igazolni, ami nem található meg a központi számítógépes nyilvántartásban (azok az esetek, amelyek csak az okmányirodában tárolt, papíralapú nyilvántartásból teljesíthetőek)

Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
Jogosultak köre:
Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve folytatott, vagy annak igazolását kéri, hogy nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

A kérelem nyomtatvány NEM elektronikus úton benyújtandó nyomtatvány.

A "Hatósági bizonyítvány iránti kérelmet" pontos kitöltés után illetékbélyeggel ellátva postai úton kell benyújtani a 1450 Budapest, Pf. 81. címre.
A kérelem kitöltéséhez tájékoztatást talál a "Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez" dokumentumban.

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

Költségek:
A bizonyítvány kiállításáért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet illetékbélyegben kell leróni a kérelem erre szolgáló rovatában (legalul).

Lehetőség van költségmentességi kérelem benyújtására, melyet Hivatalunk elnökéhez kell címezni, és az Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály 1095 Budapest, Vaskapu u. 30/b. alatti címére kell megküldeni.

Tárgyuknál fogva illetékmentesek a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) igénybevételével, a nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok.

Ügyintézési határidő:
A KEK KH a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kiadja, és postai úton továbbítja a kérelmező által megadott címre.

Hatósági bizonyítvány igénylése esetén nincs mód elektronikus ügyintézésre!

A hatályos szakmakód jegyzéket a http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_megkezdes#dok oldalon tekinthetik meg a Letölthető anyagok / "Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke " (ÖVTJ kódok) menüpont alatt.


Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
02.06 (2)
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap