Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

E-ügyintézés 

arculati elem
elvalaszto csik

Elektronikus ügyintézés


A hivatal és az ügyfél közötti kapcsolattartás új formája:
az Elektronikus Üg
yintézés
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2009. október 1. napján hatályba lépő, átfogó, szinte minden paragrafusára kiterjedő módosítása gyökeresen új elemeket vezetett be a közigazgatásba.

Ezen új elemek egyike az ügyfél és a hivatal közötti kapcsolattartás módjának újra gondolása, ennek az új elemnek a lényege, hogy az írásbeli kapcsolattartás egyik formájává vált az elektronikus úton történő kapcsolattartás.

A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá ha az ügyfél a kérelmet elektronikusan nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási formáról másként nem rendelkezett.

Hogyan lehet elektronikus úton kapcsolatot tartani (eljárást indítani) a hivatallal?
A Ket. 28/B. §-a szerint csak akkor minősül szabályszerűnek az eljárás, ha az ügyfél az iratot ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak.
Tehát elektronikus levélben (E-mailben) nem lehet kérelmet benyújtani
, hiszen a kérelmező személye nem állapítható meg belőle (az ügyfélkapun keresztül küldött iratok esetében az ügyfél azonosítása megtörténik).

Bizonyos ügytípusokban azonban - törvény, vagy kormányrendelet eltérő rendelkezései alapján - kizárt az elektronikus kapcsolattartás a hivatallal.
Ezek az alábbiak:
  1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 128. § (2)-(3) bek. szerint, bizonyos ügytípusokban nem lehetséges az elektronikus út a gyámügyi ügyintézésben. Ezek:
    1. ha jogszabály a gyermek személyi ügyeiben a törvényes képviselő eljárását vagy nyilatkozatát írja elő, a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülőnek személyesen kell eljárnia, illetőleg személyesen kell nyilatkoznia
    2. kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, az örökbefogadással, a családi jogállással, a szülői ház elhagyásával, a családbafogadással és a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni
    3. c. ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni
  2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (építési törvény) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyfél nem jogosult, és a hatóság nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani.


A fel nem sorol ügytípusokban lehetőség van az elektronikus kapcsolattartásra, továbbá az ügyfélkapun keresztüli kapcsolattartáson kívül tájékoztatás kérhető elektronikus levél (E-mail) formájában is, a Ket-ben meghatározottak szerint.

Adott ügytípusok elektronikus ügyintézésével kapcsolatos kérdéseikre a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői készséggel állnak rendelkezésre.

Ügyfélkapu regisztrációval, módosítással, megszüntetéssel kapcsolatos ügyintézés az okmányirodában:

Személyes megjelenés, érvényes személyi azonosító igazolvány és e-mail cím szükséges hozzá. A regisztrációt és az adatok ügyfél általi jóváhagyását követően 5 napon belül, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött, egyszer használható jelszó segítségével az ügyfélkaput aktiválni kell.

Az aktiválást követően az ügyfélkapu szolgáltatásai igénybe vehetőek.

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0018_atmeretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap