Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Közlemény óvodai nevelésről
2015. március 23.   17:41
Kiskőrös Város Önkormányzatának közleménye

Értesítem a város lakosságát, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A 2015. szeptember 1. napján hatályba lépő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Mindazon szülők kötelesek beíratni gyermeküket az óvodába, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltötte.

Óvodába beíratható az a gyermek, aki a harmadik életévét betöltötte. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A Kiskőrösi Óvodákban a
2015/2016-os nevelési évre a felvételi jelentkezés időpontja:
2015. április 20-a és április 21-e (hétfő, kedd)
8 és 17 óra között tart.


Jelentkezni a gyermek lakóhelyéhez, vagy a szülő munkahelyéhez legközelebbi intézményben lehet.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek a Kiskőrösi Óvodák minden tagintézményébe felvehetők.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele és speciális ellátásuk a Kiskőrösi Óvodák valamennyi tagintézményében biztosított.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek társadalombiztosítási igazolványát
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője írásban értesíti a szülőket legkésőbb 2015. május 30-áig. Az óvodavezető felvétellel kapcsolatos döntése ellen a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható. Az eljárást megindító kérelmet Kiskőrös Város Jegyzőjéhez kell benyújtani. Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztása államigazgatási eljárás keretén belül lefolytatott szabálysértési eljárást von maga után.

A Képviselő-testület a 2015/2016. nevelési évre az óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:

Batthyány Óvoda:
Ady Endre utca, Agárhalom tanya, Alkotmány utca, Alsócebe tanya, Alsókommaszáció tanya, Aradi utca, Árpád utca, Attila utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Báthory utca, Batthyány Lajos utca, Bem József utca, Berzsenyi Dániel utca, Csányi utca, Damjanich János utca, Dankó Pista utca, Dobozi utca, Dózsa György út, Erdőtelki út, Erkel Ferenc utca, Felsőcebe tanya, Felsőkommaszáció tanya, Gárdonyi Géza utca, Hársfa utca, Holló János utca, Hrúz Mária utca, Kálvin János utca, Kapisztrán János utca, Kassai utca, Kertész utca, Kisfaludy Sándor utca, Kiss Ernő utca, Klapka György utca, Komáromi utca, Korvin utca, Kölcsey Ferenc utca, Középcebe tanya, Lehel utca, Liget utca, Liszt Ferenc utca, Luther Márton tér, Masina dűlő, Május 1.utca, Március 15.utca, Martini utca, Mészáros Lőrinc utca, Mikszáth Kálmán utca, Nagy Imre tér, Ökördi tanya, Öregszőlő tanya, Petőfi Sándor tér, Petőfi Sándor út, Petrovics István utca, Radnóti Miklós utca, Rákóczi Ferenc utca, Remerenció dűlő, Safári József utca, Soós utca, Sivány dűlő, Szarvas utca, Széchenyi István utca, Szent István utca, Szent László utca, Táncsics Mihály utca, Tavasz utca, Tomori Pál utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág utca, Vízmű utca, Vasvári Pál utca, Víztorony köz, Wattay János utca

Mohácsi Óvoda:
Akácfa utca, Arany János utca,Bacsó Béla utca, Bajtárs utca, Bajza József utca, Balassi Bálint utca, Bánk utca, Béke utca, Bocskai István utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Esze Tamás utca, Gorkij utca, Határ utca, Ifjúság utca, József Attila utca, Katona József utca, Kodály Zoltán utca,Mező utca, Mohácsi utca, Móricz Zsigmond utca, Okolicsányi utca, Paál László utca, Pajtás utca, Pozsonyi utca, Rét utca, Szegfű utca, Tüskös utca, Úttörő utca

Szűcsi Óvoda:
Bánffy Endre utca, Baross Gábor utca, Bartók Béla utca, Bethlen Gábor utca, Délibáb utca, Drégely utca, Hatvany Lajos utca, Honvéd utca, Hunyadi János, Izsáki út, Jókai Mór utca, Kacsóh Pongrác utca, Kilián György utca, Kolozsvári György utca, Kossuth Lajos utca, Középcebe tanya, Kun utca, Kurucz Zsuzsanna utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Meggyes utca, Mester utca, Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Nagyatádi Szabó István utca, Nyíl utca, Öregszőlő tanya, Pásztor utca, Rákóczi Ferenc utca, Róna utca, Sárkány József utca, Soós utca, Szendrey Júlia utca, Szigligeti utca, Szilágyi Frigyes köz, Szűcs József utca, Temesvári utca, Uzsoki utca, Virág utca, Vörösmarty Mihály utca

Thököly Óvoda:
Bajtárs utca, Béke utca, Budai Nagy Antal utca, Deák Ferenc utca, Feketehalom tanya, Gábor Áron utca, Gagarin utca, Gyöngy utca, József Attila utca, Kinizsi Pál utca, Klapka György utca, Kőrisfa utca, Nádasdy utca, Nap utca, Petőfi Sándor út, Pillangó utca, Segesvári utca, Szabadkai utca, Szép utca, Szondi György utca, Szőlő utca, Temető tér, Thököly Imre utca, Toldi Miklós utca, Wesselényi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca

Erdőtelki Óvoda:
Agárhalom tanya, Bokor utca, Diófa utca, Erdő utca, Fenyves utca, Malom utca, Nyárfa utca, Ökördi tanya, Remerenció dűlő, Sivány dűlő, Sövény utca, Venyige utca

 

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0333_atmeretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap