Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Ünnepelt a város
2015. március 16.   18:44
Kiskőrösön koszorúzással vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepi megemlékezések sora: a Batthyány-emléktáblánál helyezte el a tisztelet és az emlékezés koszorúit Domonyi László polgármester és dr. Turán Csaba jegyző.

Ezt követően rangos önkormányzati elismerések átadására került sor a Városháza dísztermében.

A "Kiskőrös Város Díszpolgára" címet dr. Dulai Ilona házi- és üzemorvos kapta, aki "betegeinek nemcsak a testét, de kedvességével a lelkét is gyógyítja. Munkáját lelkiismeretesség, kötelességtudás, önzetlenség jellemzi. Hivatásként végzett munkája mellett közéleti szerepet is vállalt: 1989-től 2003-ig Kiskőrös Város Önkormányzatának választott képviselőjeként, valamint az egészségügyi és szociális bizottság elnökeként is tevékenykedett. Szociális érzékenysége ma is töretlen: ott segít, ahol szükséges. Embersége, szakmai munkája példamutató, családja, barátai, munkatársai, betegei szeretik, becsülik, bizalommal fordulhatnak hozzá."

„Kiskőrösért” díjat kapott Supka Éva, aki „nem csak tartozik valahova, de tesz is közössége fejlődéséért, épüléséért, szépüléséért.” Erről a közösség szolgálata és gazdagítása, értékteremtő- és megtartó munkája, áldozatos mindennapjai, s olykor pihenésre sem feljogosító ünnepnapjai tanúskodnak, s mindazok, akik őt ismerik, szeretik, vagy éppen elismerik e nemes szolgálatot. Petőfi szülővárosában nincs esemény, amelyhez valamilyen módon ne kapcsolódna. Kiskőrösön és a járás településein, sőt, annak határain túl is ismert újságíró, szerkesztő, színész, rendező, alapítványi elnök, a katolikus egyházközség oszlopos tagja, diák, zarándok, elhivatott kultúrateremtő és -terjesztő.

A Képviselő-testület „Kiskőrös Város kultúrájáért” díjat adományozott Kovács Gergelyné kultúrtörténész, múzeumigazgató részére, aki gazdag életpályája során számos ma is látható értéket hozott létre, emberségéért, munkájáért sok-sok rangos, országos elismerést kapott. Kiskőrösre Petőfi irányította a figyelmét. Meglátta, észrevette, és ahol csak tehette, szóvá is tette, hogy a költőt szülővárosában hogyan tartják életben. Nem csak az életmű tiszta értékére vigyáznak, hanem a kultusszal újabb értéket hoznak létre. Így a magyarországi legnagyobb Petőfi témájú kortárs képzőművészeti gyűjtemény gyarapodását és a Petőfivel kapcsolatos rendezvényeket követte. A Magyar Katolikus Rádió munkatársaként folyamatosan tudósított a kiskőrösi eseményekről, élő adásokat, illetve szerkesztett műsorokat hallhattunk Petőfi és Kiskőrös témában. Sokat köszönhet neki a város. Kovács Gergelyné olyan kulturális körökben forog, amelyben a magyarság, a klasszikus irodalom, a zene, a képző- és előadó művészet, a népi kultúránk, egy szóval a tiszta forrás jelenti a tájékozódási pontokat. Ebben a körben is fáradhatatlanul hirdeti a kiskőrösi Petőfi-kultuszt, erősíti bennünk a meggyőződéssel és következetesen megszervezett programjainkat.

A „Kiskőrös Város ifjúságának oktatásáért és neveléséért” díjat két pedagógus: Bella Lászlóné és Birkás Kálmánné vehette át.

Bella Lászlóné 1976-tól a Petőfi Általános Iskola, majd megalakulásától kezdve az „Új Iskola” (Vasvári, majd Bem) tanára. Az eltelt 36 év alatt kiskőrösi gyermekek sokaságát készítette fel továbbtanulásra és nevelte az életre. Osztályfőnökként fontosnak tartotta a családokkal való kapcsolatot, a gyermekek közösségi nevelését. Határozott, felkészült, elérhető követelményeket támasztó pedagógus volt. Matematika-fizika szakos tanárként arra törekedett, hogy a gyermekek megszeressék e fontos tantárgyakat, és ezen keresztül majd az életben is eligazodjanak. Kidolgozta a közgazdasági ismeretek alkalmazását a matematikaórákon. Óráin változatos módszereket használt. Először alkalmazta a számítógépet matematikaóráin. Kidolgozta és bevezette a matematika tantárgy emelt szintű oktatását intézményében. Több évtizeden át a természettudományos munkaközösség vezetője volt. Elismert szakmai munkájáért miniszteri dicséretben is részesítették.

Birkás Kálmánné 38 éve végzi óvodapedagógusi munkáját a Mohácsi úti óvodában. Az általa vezetett intézmény dolgozói a gyermekközpontú pedagógia hívei. Jó légkörű, esztétikus, barátságos környezetű óvodában nevelik a gyerekeket. 1975 júliusától 1981-ig Kiskőrösön a Batthyány óvodában kezdte meg óvodapedagógusi pályáját. 1981-től a Mohácsi úti óvodában tagóvoda-vezetői munkaköri kinevezést kapott, azóta ebben az óvodában végzi vezetői munkáját. Kreatív gondolataival, ötleteivel az óvoda életében bevezetett, máig is élő hagyományok megvalósulását szorgalmazza. Óvodavezetői tevékenysége mellett jelentős az elméleti pedagógiához kapcsolódó munkája is. Jó pedagógus, kiváló szervező, menedzser tulajdonságokkal rendelkező óvónő. Magas szintű nevelői, oktatói tevékenységével, közösségi munkájával és a szülőkkel kialakított, bizalomra épülő kapcsolatával évek óta hozzájárul az intézmény hírnevének pozitív erősítéséhez.

A „Kiskőrös Város egészségügyi és szociális ellátásáért” díjat dr. Tóth Jusztina kapta, aki Kiskőrösön 39 éve, a szemészeti szakellátásban pedig 48 éve dolgozik. Az orvosi egyetem elvégzése után a karcagi kórházban szemész szakorvosként dolgozott. 1976-ban telepedett le Kiskőrösön, s még az év májusában megalapította a szemészeti szakrendelést. Nagy igyekezettel és szorgalommal kezdett neki ennek a kihívásnak, segítve az eszközbeszerzési feladatokat is. 45 ezer fős járás szemészeti ellátását végezte hosszú időn át úgy, hogy kisebb szemműtéteket is végzett. Munkássága során több fiatalt tanított be szemészeti szakasszisztensnek. A doktornő neve – szakmai felkészültsége révén – működési körzetén kívül is ismertté vált. Meghonosította a „Tóth doktornő-féle szemcseppet”, amelyet még az országhatáron túlról is keresnek. Nyugállományba vonulásáig a Kiskőrösi Szakrendelőben dolgozott. Azóta lakásán magánorvosi tevékenységet folytat, szükség esetén vasárnap és ünnepnapokon is beteget lát el, biztosítva a sokszor pótolhatatlan azonnali ellátást, és megkímélve a beteget a Kiskunhalasra, Kecskemétre vagy Szegedre történő utazástól.

A Képviselő-testület „Kiskőrös Város településfejlesztéséért” díjat adományozott Hajnal László részére. Hajnal László építőipari vállalkozását 2003-ban indította el.  A vállalkozás elsősorban a helyi igényeket felismerve társasházi lakások építésével foglalkozik a tervezéstől a kivitelezésen keresztül az értékesítésig. Az épített lakások száma meghaladja az ötvenet. Az utóbbi években a saját projektek mellett egyéb kivitelezési munkát is végeznek, pl. Kaskantyún ravatalozó, rendezvényterület építése, családi házak és uniós pályázatok kivitelezése. A vállalkozás az építő (kőműves) munkát saját alkalmazottakkal végzi, az egyéb szakipari munkákat, valamint a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges mérnöki munkát kiskőrösi vállalkozók és szakemberek munkaereje és tudása biztosítja. Célja volt egy olyan team kialakítása, melynek tagjai tudásukkal egymást erősítve baráti hangulatban az ügyfelekért dolgoznak. Hajnal László a vállalkozás vezetőjeként folyamatos fejlesztéseket, beruházásokat végez építőipari gépek, eszközök beszerzésével, hogy lépést tudjon tartani és ki tudja szolgálni a kor és mindenekelőtt a megrendelők igényeit.

A „Kiskőrös Város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséértdíjat adományoz Szabados Anna vehette át. Szabados Anna könyvtár-informatikus a pozsonyi Komensky Egyetemen szerezte meg diplomáját, ezt követően került városunkba, melyet azóta is odaadóan szolgál munkájával, tudásával és magas színvonalú szlovák nyelvismeretével. 1991 óta a Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársa, mindvégig feldolgozó könyvtárosi munkakörben dolgozott. A könyvtár számítógépesítésének kezdete óta a rendszergazdai feladatokat is ellátja. Szlovák nyelvtudásával segíti a Katona József Könyvtár egész Bács-Kiskun megyére kiterjedő nemzetiségi könyvtári ellátási szolgáltatását is. Fontos számára a szlovák hagyományok ápolása, ezért rendszeresen segíti a helyi szlovák hagyományőrző csoportok munkáját, tevékenységét. Kiskőrös testvérvárosi kapcsolatainak ápolásában hosszú évek óta részt vesz. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szlovákiai Liptószentmiklóssal, rendszeresen tolmácsol a helyi és szlovákiai delegációk számára. Segítőkészségével, talpraesettségével és a protokoll területén szerzett jártasságával minden pillanatban méltón képviseli városunkat, elősegítve a partnertelepülések vezetőinek, vállalkozásainak és civil szervezeteinek folyamatos kommunikációját.

A Képviselő-testület „Kiskőrös Város sportjáért” díjat adományozott Czinkóczki Tibornak, aki 1989 óta dolgozik a Petőfi Sándor Általános Iskolában földrajz-testnevelés szakos tanárként. Azóta tanítja, edzi az iskola és a város gyermekeit több sportágban. Iskolai csapataival kézilabda sportágban többször lett Bács-Kiskun megye bajnoka, és jutott be az ország legjobb csapatai közé. 1997 és 2002 között az akkor NB I-es városi kézilabdaklub serdülő és ifjúsági csapatait edzette. Irányításával ezeknek a csapatoknak olyan tradicionális klubokat sikerült legyőzni többek között, mint serdülőben a Pick Szeged gárdája, az NB I-es ifjúsági bajnokságban a Budapesti Elektromos és az az évi magyar bajnokság ezüstérmes Dunaferr gárdája.  Játékosai közül ketten is meghívást kaptak a Magyar Serdülő Válogatottba.  2002 óta iskolai keretek közt edzi, képezi a gyerekeket, biztosítva ezzel a város kézilabda utánpótlását. Tanítványaival évről évre szép sikereket ér el a Diákolimpiákon. Atlétika sportágban a Megyei Diákolimpián diákjai összesen 13 arany, 12 ezüst és 6 bronzérmet szereztek. Legjobb eredményük a magyar bajnokságon elért 3. helyezés volt.

A „Kiskőrös Város közéletéért díjat id. Kunhegyesi Ferenc vehette át, akit évtizedek óta foglalkoztat a város fejlődése és a szegény lakosság sorsa. A Hazafias Népfront tagjaként sok esetben meg is tette javaslatait e tekintetben, a rendszerváltás idején elsőként vállalt szerepet szószólóként. A szociális és egészségügyi bizottság tagjaként e szerepet több cikluson át vállalta. A városban képviselői mandátumot 1998 és 2002 között töltött be, s munkája során népszerűvé vált a lakosság körében. Munkája során felvállalta a kiskőrösi cigányság képviseletét is, e képviseletet már az ötödik ciklusban végzi. Sokat dolgozott azon, hogy cigány és nem cigány békességben éljen, s elfogadják egymást. Az elmúlt évtizedek során sok esetben meghallgatásra találtak javaslatai, ez látszik a város fejlődésén, s a lakosság együttgondolkodásán.

A Képviselő-testület Kiskőrös Város gazdaságáért díjat adományozott a Kőrös-Blank Kft. részére. A kft.-t 1999 júniusában három személy alapította. Hitvallásuk: az ügyféligények maximális figyelemben tartásával olyan szerződések létrehozása, amely a tényleges ügyféligényre épül, nem pedig a biztosítók üzletpolitikáját képviseli. Az elmúlt 15 év törekvéseiket bizonyítja. Munkájuk nyomán organikusan szerveződő, Bács-Kiskun megyében meghatározó biztosításközvetítő társaság épült fel, lakossági ügyfélkörük mára meghaladja a tizenötezret, amely szám jelzi munkájuk létjogosultságát.  A tulajdonosok: Fuchs Tibor és Csépe Katalin fontosnak tartják a fiatalok zenei tanulmányainak támogatását, így évente rendszeresen nyújtanak adományt zeneművészetet tanuló, arra fogékony fiatalok számára. Ismerve az egészségügy állapotának színvonalát egy kiskőrösi alapítványt is támogatnak anyagilag, ahol a legrászorultabbak: a beteg gyerekek rehabilitációja folyik.  Törekvésük, hogy ügyfeleiknek a mai kor kihívásainak megfelelő, mindenki számára érthető és technikailag elérhető szolgáltatási csomagokat kínáljanak, illetve a fiatal korosztály számára egy modern munkahelyet, egy üzletileg megalapozható jövőt és jövőképet nyújtsanak.

A díjátadó ünnepség fényét a SZÓ-LA-M zeneiskola növendéke, Markó Milda éneke, valamint Péczka Fatime szavalata emelte.

A főtéren folyó felújítási munkálatok miatt ebben az évben a művelődési központ adott otthont az ünnepi megemlékezésnek, amelyet Kiskőrös Város Fúvószenekara nyitott meg, majd Domonyi László polgármester mondta el ünnepi beszédét, amelyben hangsúlyozta: „Március tizenötödike tehát siker, a magyar szabadság, s a bátorság sikere. Ahhoz, hogy büszkék lehessünk, bátornak kell lennünk. A márciusi ifjak mertek kockáztatni, mertek bátrak lenni. A magyar haza szabad haza. A dicsőség pedig a bátraké. A magyarok története, a mi történetünk: sikertörténet. Sikertörténet, bár rengeteg áldozattal. Létezünk, itt vagyunk. Volt március tizenötödikénk: szabadságunk nemzetet szült, hazát teremtettünk. A jövő tervezéséhez, a derűlátáshoz ez adjon erőt nekünk. Erőt ahhoz, hogy a jövő nemzedékeinek továbbadjuk kultúránkat, hagyományainkat, nyelvünket és nemzeti öntudatunkat. Sohase feledkezzünk meg múltunkról, mert csak így leszünk erősek és magabiztosak a jelenben, csak így leszünk képesek arra, hogy céltudatosan tervezzük jövőnket. De ne feledjük: szabadság csak lehetőség, s nem örökkévaló. Nap nap után, újra meg újra meg kell küzdenünk érte.”

Ezt követően a Bem József Általános Iskola 6. a és 6. b osztályos diákjainak szívet melengető irodalmi műsorát tekinthette meg a közönség, akiket Litauszki Pál Gáborné és Aminné Szabó Ildikó készített fel.

Ezt követően a helyi önkormányzat és a járási hivatal, valamint az intézmények vezetői, a nemzetiségi önkormányzatok és a pártok képviselői koszorúkat helyeztek el az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjai: Petőfi Sándor, Bem József, Jókai Mór és Kossuth Lajos szobránál, valamint Petőfi Sándor szülőházánál.

 

A délután folyamán a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala által szervezett kezdeményezéshez csatlakozva egyszerre hangzott fel Petőfi Nemzeti dal című verse, melyet Supka Éva és dr. Murányi László szavalt elő a népes közönségnek, majd a Kiskőrös Városért Alapítván támogatásának köszönhetően piros, fehér, zöld színben pompázó léggömbök szálltak az ég felé. (Ezen esemény fotóit Filus Tibor készítette.)

 

Kapcsolódó képek


dsc_352
Ünnepelt a város!

Az album 74 db képet tartalmaz!

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
030a_resize
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap