Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Hirdetmény a bírósági ülnökök választásáról
2015. március 05.   21:27
Magyarország Köztársasági Elnöke a 98/2015. (II.11.) KE határozatával 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök választását.

KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Telefon: 78/513-120, Fax: 78/513-129, 311-766

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnökök jelölése
1. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság (Kiskőrösi Járásbíróság) illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A járásbíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Az ülnököt (munkaviszony, kormánytisztviselői, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, a fegyveres szerveknél és a Magyar Honvédségnél szolgálati viszony, vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszony, szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszony esetén) ülnöki működésének időtartamára a távolléti díja illeti meg.

A fentiekben hivatkozott jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.

Jelöltet állítani legkésőbb 2015. március 31. napján (kedd) 16.00 óráig lehet.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok kérhetőek a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Kiskőrös, Petőfi S. tér 1. I. emelet. 14. iroda), illetve letölthetőek a www.kiskoros.hu honlapon.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét, valamint hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Ha a jelölt ezt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelölést és a jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítványt a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell leadni a fenti címen, legkésőbb 2015. március 31-én.


Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján vagy megtalálható a www.kiskoros.hu internetes oldalon.


Az ülnökválasztással kapcsolatban további információ kérhető személyesen a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy telefonon.
(Tel.: 78/513-120/202 mellék)

Domonyi László sk.
polgármester

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
p1550177_átméretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap