Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázati felhívás - személyszállítás
2015. január 11.   17:42
Kiskőrös Város Önkormányzata pályázati felhívása közigazgatási területén személyszállítási közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására

Kiskőrös Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró) Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Kiskőrös város közigazgatási területén autóbusszal végzett  személyszállítási közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

Általános információk:

1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Kiskőrös Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1.
Tel.: 06/78/311-122, fax: 06/78/513-120
Kapcsolattartó: Martin Ferenc városüzemeltetési referens

2. Az eljárás tárgya:

Kiskőrös Város közigazgatási területén személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni.

A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

3. A szerződés időtartama:

A Kiíró a szerződést a 2015. március 21.–2018. december 31. közötti időszakra köti.

4. A pályázat benyújtásának határideje, helye:

2015. március 04. 08ºº óra, Kiskőrös Város Önkormányzata, 6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1. (A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítsa.)

5. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2015. március 10. 08ºº óra.

6. Szerződéskötés tervezett időpontja:

2015. március 23.

7. Elbírálás módja és szempontja:

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést.

8. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A pályázati kiírás beszerzésének határideje: benyújtási határidő napja. A pályázati kiírást írásban postai úton való kézbesítése is kérhető.
A pályázati kiírás ára: 120.000 Ft + áfa.

A kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiskőrös Város Önkormányzatának a 10400621-00027753-00000008 számú költségvetési bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási megbízás másolatával vehető át ügyfélfogadási időben a Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályon Martin Ferenc városüzemeltetési referenstől. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.

9. Pályázók köre:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

 

Domonyi László
polgármester

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
img_5280_resize
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap