Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázati felhívás
2014. december 12.   06:04
Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Kiskőrös Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) és (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  21. § (1) bekezdése értelmében határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre.

A betöltendő munkakör megjelölése: könyvtáros.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. február 1. napjától, 2020. január 31. napjáig szól.

 

Munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6200. Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/B.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért.  Vizsgálja a könyvtár hatósugarában jelentkező társadalmi szükségletek könyvtári vonatkozásait, megtervezi kielégítésük lehetőségeit. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri  
  szakvizsgával, vagy
 • főiskolai könyvtárosi képzettséggel
 • a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az előző pontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő szakmai  gyakorlatot szerzett
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
 • 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 6/G. § (1) és (3) bekezdése értelmében közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1)-(2) bekezdés szerinti tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

-          a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-          a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

-          a pályázat nyilvános ülésen történő képviselő-testületi tárgyalásához hozzájárul-e,

-          nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. január 5.                

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyfi Viktor intézményirányítási referens nyújt, a 06-78/513-120/204-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:…… valamint a beosztás megnevezését: igazgató

Személyesen: Nagyfi Viktor intézményirányítási referens (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. emelet 6. számú iroda)

 

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Pályázatokat az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a Képviselő-testület bírálja el és dönt a kinevezésről és a vezetői megbízásról.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. január 19.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.kiskoros.hu honlapon érhető el.

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
gimi-ballagás (25)
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap