Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
A szavazókörök száma, sorszáma, területi beosztása, a szavazóhelyiségek címe, valamint a kijelölt szavazókör megállapítása
2013. július 25.   15:21

Szám: 4237-2 / 2013.
Tárgy: A szavazókörök száma, sorszáma, területi beosztása, a szavazóhelyiségek címe, valamint a kijelölt szavazókör megállapítása

Melléklet: 1 db.

1/2013. (VII. 25.) HVI sz. határozat

Kiskőrös Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében és 78. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Kiskőrös város szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazókörének kijelölését a következők szerint állapítom meg:

  1. A szavazókörök száma: 16.
  2. A szavazókörök sorszámát, címét és területi beosztását jelen határozatom melléklete szerint határozom meg.
  3. A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: a 001. számú szavazókör (Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskőrös, Árpád utca 4.)

Elrendelem a határozat Kiskőrös Város Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.kiskoros.hu), valamint a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) hirdetőtábláján tizenöt nap időtartamra történő közzétételt.

Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Kiskőrös Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Iroda vezetője (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

I n d o k o l á s


A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.

A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört is.

A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 234. §-a alapján biztosítottam. A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1) – (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Kiskőrös, 2013. július 25.

dr. Turán Csaba
a Helyi Választási Iroda
vezetője

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0034_atmeretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap