Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázat - Jegyzői állás betöltésére
2013. május 31.   20:31
Kiskőrös Város Polgármestere pályázatot hirdet Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatalában JEGYZŐI állás betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 • Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírásánál előnyt jelent:
Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkakörök, tevékenységek leírását, valamint jelenlegi beosztását

 • A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Végzettségeket, szakképezettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat az előírt vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. július 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. június 20. napjáig

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Nagy Gabriella aljegyző nyújt, a 06-78/513-120/206 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)
  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jegyző
 • Személyesen: Domonyi László polgármester, Bács-Kiskun Megye, 6200 Kiskőrös Petőfi Sándor tér 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Kiskőrös Város Polgármestere bírálja el, dönt a jegyző kinevezéséről. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 26.

Kiskőrös, 2013. június 01.

Domonyi László
polgármester

 

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
sövényültetés (15)
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap