Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Versenytárgyalás - Kassai u. legelők
2013. április 26.   05:48
Kiskőrös Város Önkormányzatának felhívása
Kiskőrös Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, Kiskőrös Kassai utca végén 104/9 hrsz-ú, és 04/1 hrsz-ú, beépítetlen föld megjelölésű, rét, legelő művelési ágú ingatlanból 12 ha nagyságú területét az önkormányzat üzleti vagyonát képező gyep legelő terület, az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII.19.) önk. rendelet 27. §. (2) bekezdése és az 59/2013. sz. képviselő-testületi határozat alapján legeltetés és kaszálás céljára, 5 évre történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

A legjobb bérleti ajánlat kiválasztására nyilvános versenytárgyalási eljárásban kerül sor.

A versenytárgyalás helye: Kiskőrös, Petőfi tér 1, aljegyzői iroda
A versenytárgyalás időpontja: 2013. május 16. 09:00

  • A nemzeti vagyonról szóló többször módosított 2011. évi CXCVI. törvény alapján, a versenytárgyaláson természetes személy, vagy átlátható szervezet vehet részt.
  • Az induló ajánlati ár (bérleti díj): 150.000 Ft. (12ha/év), amely bérleti díj évente, a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex-el megegyező mértékben módosul.
  • A bérlet időtartama: 2013. június 01. napjától 5 éves időtartamra történik
  • Az ingatlan országos jelentőségű természetvédelmi területnek minősül, ezért a kaszálás a természetvédelmi őr által meghatározott időpontban és módon történhet.
  • Az ajánlatok bírálati szempontja: legmagasabb bérleti ajánlat egy évre vonatkozóan.Ajánlati biztosítékot nem kell letenni.
  • A bérbevételre a versenyre jelentkezők a versenytárgyaláson, abc sorrendben egymás után tehetnek ajánlatot. Licitküszöb nem kerül meghatározásra.
  • A versenytárgyalás akkor ér véget, ha már egyik pályázó sem tud vagy akar újabb ajánlatot tenni. Az eredményhirdetésre a versenytárgyalás végén a jegyzőkönyv felolvasásával kerül sor.
  • A bérleti szerződés megkötésére legkorábban 2013. május 22. napját követően kerülhet sor.
  • Ha az eljárás nyertesével bármely okból nem jön létre a szerződés, akkor a bérbeadó az eljárás második helyezettjével köt szerződést.
  • A versenytárgyaláson részt venni és bérleti ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni.

Bővebb felvilágosítás Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályán (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. Krizsán Pál vagyongazdálkodási referens, telefon: 78/513-120/209 melléken) kérhető személyesen, vagy telefonon.

Kiskőrös, 2013. április 24.

Jóváhagyom:
Domonyi László .
polgármester sk.


Kapcsolódó dokumentumok:

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0044_atmeretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap