Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Általános iskolai beiratásról
2013. március 18.   06:19
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

ügyi.sz.:BKB/001/2251-2/2013.

Értesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2006. június 1. és 2007. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2013/2014. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját az állami intézményfenntartó központ valamennyi településre egységesen határozta meg:

 

2013. április 8-án hétfő
2013. április 9-én kedd

 

A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes állami fenntartású általános iskolájában:

mindkét nap 8-18 óra közötti időszakban történik.

 

A beiratkozás a nem állami fenntartású általános iskolákban:
mindkét nap az iskola által meghatározott időszakban történik.


A szülő, gondviselő köteles beirtani gyermekét abban az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.

 

A beíratáshoz szükség van:

  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímét igazoló hatósági igazolványra, (lakcímkártya)
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye)

 

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

 

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről a szülők a beiratkozást követően 2013. április 26-ig kapnak értesítést.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbíralati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet – a felvételt elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani

  • az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási tankerület igazgatójának címezve
  • nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

 

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

 

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

 

Kecskemét 2013. március 6.

Dr. Kerényi János

kormánymegbízott

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
lap_07
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap