Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Rendőrség felhívása - Felhívás idősek védelmében
2013. március 11.   06:28
Bűnmegelőzési ajánlások erőszakos támadás és más bűncselekmények esetére

Napjainkban egyre több időskorú válik károsulttá, áldozattá betörők, besurranók és trükkös tolvajok, illetve rablók támadása által. A bűnelkövetőket a korcsoport sajátos élethelyzete, romló egészségi állapota, egyedülléte motiválja, melyek együttese a védekező képességüket gyengíti. Közös érdek, hogy megvédjük őket, azonban ehhez a társadalom és a helyi közösségek, valamint az igazságszolgáltatás szerveinek összefogása szükséges. Az érintett korosztály tagjainak felkészítése fontos tényező, amiért a rendőrség fokozott erőfeszítést tesz. Első lépés a tájékoztatás a várható támadásról és a védekezés lehetőségeiről. Értékeik és személyük védelmében saját maguk is sokat tehetnek!

Ismerje meg a bűnelkövetés jellemzőit!

Zseblopás és alkalmi lopás, besurranás
A zsebtolvaj erőszakot nem alkalmaz a kiszemelt dolog jogtalan elvétele során. Egyik típusa, aki ügyes ujjaival kiemeli a zsebek és táskák tartalmát, a másik a zsebmetsző, aki már vágóeszközt (borotvát, szikét) alkalmaz. Elkövetési helyek: tömegközlekedési járművek, bevásárlóközpontok, piacok vagy bárhol, ahol jelentős számú ember fordul meg. A zsebesek általában magányosak, viszont előfordul, hogy csoportban, munkamegosztásban dolgoznak. A besurranó házról-házra járva próbálkozik, a nyitva hagyott kapun és lakásajtón át bejutva „lovasítja” meg az értékeket, miközben a ház lakója a kertjében vagy a konyhájában merült bele teendőibe.

A védekezés módjai

 • A zseblopás elkerülése érdekében ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt, fizessen bankkártyával, értékes dolgokat ne viseljen feltűnő módon és helyen! Vásárolni lehetőleg világosban és ne egyedül induljon el!
 • Az értékeit tartsa szem előtt, tömegben karja alá szorítva, soha ne hagyja hátra gépkocsi utasterébe látható helyen, bevásárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy bárhol őrizetlenül!
 • Biztos helyre tegye minden értékét, ajánlott a ruházat belső zsebeibe, zárt táska mélyébe, melyet tartson testközelben szorosan és szem előtt, időnként ellenőrizve sértetlenségét! Nők számára a csatos kivitelű táska ajánlott, ellentétben a cipzárassal és mágneszárassal, mert ezekből egyszerűbb a lopás.
 • A zsúfolt helyszíneket lehetőség szerint kerülje, és figyeljen fel a gyanúsan viselkedőkre, aki folyamatosan szemmel tartja vagy indokolatlanul megszólítja! Idegen kérésére ne váltson fel pénzt!
 • Utazása során, pályaudvarokon és vonaton ne hagyja őrizetlenül csomagjait még rövid időre sem, valamint ne bízza rá idegenre, még akkor sem ha szimpatikus! Vegye igénybe a csomagmegőrző szolgáltatást!
 • Ha tetten érte a tolvajt, egyedül ne szálljon szembe vele, mert erőszakot alkalmazhat és bűntársai a közelben lehetnek! Kérjen segítséget a közelben tartózkodóktól, majd értesítse a rendőrséget, és tegyen feljelentést akkor is, ha nincs információja a tettesről, mivel ez a fajta cselekmény minden esetben bűncselekményt képez.
Kiemelést érdemel a bankkártya megóvása
 • Bankkártyáját, annak PIN kódját, valamint személyes okmányait biztonságos és lehetőleg ne egyazon helyen tárolja!
 • Az automatánál, pénzfelvétel során figyelje meg, hogy nincs a nyílásokban idegen tárgy, bármely szokatlan eszköz, esetleg túl közel álló idegen, aki kifigyelheti a kódát! Takarja le egyik kezével a billentyűzetet, és ha gyanús körülményt észlel, törölje a tranzakciót! A kiadott bizonylatot se hagyja a helyszínen, mert felhasználható adatot tartalmazhat!
 • Érdemes a pénzintézet SMS szolgáltatását igénybe venni, amely azonnal küld értesítést a bankkártya-tranzakciókról.
 • Amennyiben kártyáját eltulajdonították vagy elveszítette, esetleg más probléma merült fel, azonnal hívja fel a bankot, tiltsa le a számláját!
Fontos szempont a lakás biztonsága
 • A besurranások megelőzhetők, amennyiben minden esetben zárva tartja a kaput, bejárati ajtót akkor is, ha otthon tartózkodik, vagy kis időre átmegy a szomszédba! Földszinti lakások esetén érdemes az ablakra rácsot szereltetni, családi háznál kutyát tartani.
 • Otthona kulcsait ne rejtse el a bejárat közelében, a biztosnak vélt „dugi” helyek az elkövetők előtt jól ismertek. A bejárati ajtóra szereltessen fel széles látókörű optikai kitekintőt, valamint biztonsági láncot.
 • Szereltessen fel biztonsági zárakat is úgy, hogy a megfelelő mechanikai szilárdságú aj-tó több ponton záródjon. Ezt érdemes kiegészíteni elektromos érzékelő-riasztó beren-dezéssel, mely éjjel–nappal távjelzést tud továbbítani valamely vagyonvédelmi cég diszpécser szolgálatához.
 • Alakítson ki lakókörnyezetével kölcsönös együttműködésre alkalmas viszonyt, és figyeljenek egymás lakhelyére. Az idegeneket és a gyanúsan viselkedőket figyelje meg, a járművek adatait jegyezze fel, majd azokat adja át a polgárőrnek, rendőrnek, szociális gondozónak.
 • Értékesebb vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, azonosítási számát. Javasolt e tárgyak fényképfelvételen rögzítése, egy mellette elhe-lyezett mérőeszközzel. Lehetőség szerint nagyobb készpénzt ne tartson otthon, kész-pénzt lakásában is lemez- vagy pénzkazettában tároljon és lehetőleg ne azonos helyen.
 • Amennyiben azt észlelte, hogy sérelmére betörés történt, vagy bármely módon lopás azonnal értesítse a rendőrséget, a helyszínt ne változtassa meg, mert ezzel a nyomok keresését, rögzítését nehezíti.

A trükkös lopás
A módszer lényege, hogy az időskorú lakóhelyén jelennek meg a szélhámosok, akik különféle hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel bejutnak a lakásba és a tulajdonos figyelmét elterelik, majd alkalmas pillanatban eltulajdonítják pénzét, vagy értéktárgyait.

A trükkös tolvajok hamis ürügyeinek csoportosítása:

 • A „segítségre szoruló” idegenek mondatai így szólnak: „Kérek egy pohár vizet, rosszul érzem magam", "A gyermekemet szeretném tisztába tenni, a mosdót szeretném használni", "A telefont szeretném használni, baleset érte a közelben hozzátartozómat és a műtéthez forintra van szükségem, de csak euróm van”.
 • A házaló árusok, felvásárlók, adománygyűjtők, ügynökök: „vegyen tőlem árut, tűzifát árusítok, régiséget vásárolok, megveszek bármit, csak adjon vissza 20 ezresből” vagy „beteg gyerekeknek, egyháznak pénzadományt gyűjtök, rendelést veszek fel bármilyen javításra”.
 • A magukat hivatalos személynek kiadók: „közüzemtől jövök villany-, gáz-, vízóra leolvasó vagyok, túlfizetés történt adjon vissza 20 ezresből”, „önkormányzattól hoztam segélyt”, „postás, rendőr vagyok, hamis bankjegy van a nyugdíja összegében”.
A Rendőrség bűnmegelőzési ajánlásai:
 • Óvakodjon az idegenektől, ne engedje be őket a lakásába! Nézzen ki az ablakon, vagy kémlelő nyíláson, hogy fel tudja mérni a bejelentkezőt. Győződjön meg arról ajtónyitás előtt, hogy be van-e akasztva a biztonsági lánc, mely védelmet ad.
 • Ha beengedi a látogatót, lehetőleg legyen Önnel egy szomszéd, egy rokon. Ha ezt megfogadja, sokkal kevesebb lesz a látogatója, de értéke is megmarad.
 • Amennyiben a hívatlan vendég már akarata ellenére belépett otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellő határozottsággal lép fel, meghátrál és távozni fog.
 • Bárkinek is adja ki magát a látogató, (hivatalos személyeknek) minden esetben kérjen igazolványt és személyének azonosítása végett hívja fel az intézményt, melyre hivatkozik. A cégek valódi munkatársai fényképes azonosító kártyával rendelkeznek, melyet intézkedésük során felmutatnak, ellenben a csaló szélhámos nem rendelkezik ilyen okmánnyal. A szolgáltatók nem térítenek vissza készpénzben túlfizetést!
 • Lehetőleg a zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón keresztül kérdezze ki a becsengetőket jövetelük céljáról, és csak állításuk valódiságának ellenőrzése után nyisson ajtót.
 • Aki rosszullétre hivatkozik, hívjon mentőt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez. A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe küldje. A valós adománygyűjtők postai csekken kérik a befizetést és nem készpénzt kérnek. Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlétében, mert ezzel kifigyelhetik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját.
 • Amennyiben gyanús körülményt észlel, azonnal értesítse a rendőrséget az ismert 107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívja segítségül szomszédjait, jó ismerőseit!
 • Amennyiben mégis megkárosították, tegyen feljelentést megadva a fontos információ-kat a nyomozóhatóságnak (az elkövető személyleírása, „munkamódszere”, járműve tí-pusa és rendszáma, távozása iránya, az elvitt dolog jellemzői).

Az álrendőrt hogyan ismeri fel?
A hivatalos minőségben eljáró rendőrök esetében a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány-ság ügyelete tud felvilágosítást adni, hogy valóban szükséges-e a hivatkozott rendőri intézke-dés.
Az intézkedő, civil ruhás rendőr saját maga igazolására rendőrigazolványt köteles felmutatni, amely mellett mindig van egy 5 jegyű számot tartalmazó rendőrségi emblémát magába fogla-ló jelvény is. A jelvény egyedi sorszámozású, az alapján állapítható meg a rendőr kiléte és ezt kérés esetén az intézkedő rendőrnek az állampolgár tudomására kell hoznia.
Az álrendőrök ellenben mindig a pénzre utaznak tolakodóan, esetleg fenyegetően lépnek fel, engedély nélkül akarnak házkutatást végezni. A felmutatott jelvényükön legfeljebb csak a "POLICE" felirat szerepel.
A legfontosabb, amit tudni kell: amennyiben a rendőr lefoglal vagy átvesz valamit, arról hiva-talos jegyzőkönyvet ír (jegyzőkönyv házkutatásról, lefoglalásról) és egy példányát a helyszí-nen hagyja.
A seftesek becsapják a hiszékeny embereket
Közvetlen környezetünkben is gyakori bűnelkövetési forma, hogy a piaci, vagy utcai vásárlá-sok során ismeretlen árusok rendszeresen megszólítják a vásárlókat és nagyon kedvező áron kínálnak igen keresett termékeket (pl. dohányáru, alkohol, tűzijáték, kávé).
Természetesen mindenki keresi az olcsó árut, azonban többen nem gondolnak arra, hogy egy ilyen kedvező alkalom gyakran balul sül el, bűncselekmény áldozatává válhatnak.
Ezek az alkalmi árusok soha sem rendelkeznek asztallal, nincs üzlethelyiségük, elérhetőségük. Jellemzően olyan holmit kínálnak, melyet az adott területen nem lehet megtalálni, esetleg ott egyáltalán nem kapható. Ezek az emberek meggyőzően viselkednek, kitalált történeteket ad-nak elő, és teljesen hihető módon tálalják azt.


A fentiekre való tekintettel a piacon történő vásárlás esetén:

 • Kizárólag olyan árustól vásároljon, akinek látja a portékáját!
 • A készpénzt kizárólag az áru átvételekor adja át, előre soha!
 • Csak stabil árusító hellyel rendelkező árustól vásároljon!
 • Gyanús személyektől még kedvező árajánlat esetén se vegyen semmit!

A rablás jellemzői
Sajnos azzal is számolni kell, hogy értékeit fenyegetéssel vagy bántalmazással próbálják megszerezni, ami rablást valósít meg. Egyik jellemző helyszín sötétedés után a közterü-let, a gyér forgalmú utca vagy aluljáró, amikor rátámadnak, táskáját letépik. Támadási helyszín lehet saját lakása, amikor rátörik ajtaját, majd értékének átadása végett bán-talmazzák.

Az áldozattá válás megelőzése érdekében javasoljuk

 • Értékes dolgot, jelentős készpénzt ne hordjon magával, vagy azt ne feltűnően viselje és ne látható helyre tegye, mert az felkeltheti a bűnözők figyelmét!
 • Forgalmas, kivilágított úton közlekedjen, kerülve az ismeretlen, elhagyatott és a rossz hírben álló környéket, a gyanúsan viselkedőket. Lehetőleg egyedül ne keljen útra!
 • Ha az utcán egyedül veszélyeztetve érzi magát, vagy úgy érzi, hogy követi valaki, mie-lőbb menjen olyan helyre, ahol mások is tartózkodnak, vagy menjen be egy üzletbe. A lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje keresni, hanem készítse elő, és ne lépjen be egyedül idegennel egy liftbe.
 • A bankjegykiadó automatáknál, pénzintézetben való pénzfelvétel, illetve bevásárlás lehe-tőleg ismerőssel történjen. Figyelje meg, hogy követik-e, a hívatlan idegen veszélyt je-lenthet! Gépkocsival közlekedve előfordul, hogy parkolókban kiszúrják a gumiabroncsot, majd a kerékcsere ideje alatt a nyitva hagyott utastérből elviszik a mozdítható értékeket, elsősorban a pénz tárolására szolgáló táskát!
 • Házaló árust, vagy bármely indokkal megjelenő idegent ne engedjen be lakásába, lépcső-házba. Amennyiben megjelentek figyelje meg Őket, és gépjárművüket, mert bűncselek-mény esetén fontos nyomravezető adat lehet!
 • Hivatalos eljárásra hivatkozó illető esetén kérje meg, hogy igazolja magát, majd ellen-őrizze, hogy valóban a szervezet dolgozója-e!
 • Hasznos szempont ezen esetben is, hogy ismerje az értékei ismertető jeleit, amelyek a későbbi azonosítást megkönnyítik (műszaki cikk esetén: típus, gyári szám, IMEI szám)!
Mit tegyünk támadás esetén?
 • Őrizze meg lélekjelenlétét, ne essen pánikba, ne kapkodjon, mert a támadó emiatt még agresszívabbá válhat!
 • Ha vannak a közelben más személyek, hangosan kérjen segítséget vagy használjon figye-lemfelkeltésre alkalmas eszközt, és így jelezze környezetének, hogy segítségre szorul!
 • Amennyiben a szituáció lehetővé teszi, meneküljön el. Menjen olyan helyre, ahol segít-ségre számíthat másoktól! Megvédheti magát, hiszen a törvény jogos védelmi helyzetben büntetlenséget biztosít, amennyiben a támadás és a védekezés ereje arányban áll!
 • Ha mindez nem lehetséges, hajtsa végre azt, amire az elkövető kényszeríti, adja át értéke-it, és ne álljon ellen, mert legfontosabb testi épségének, életének védelme! A tettes felde-rítése a hatóság feladata – melyet a jó megfigyelés által szolgáltatott információkkal elő-segíthet!
 • Figyelje meg alaposan támadóját, hogy értékelhető személyleírást tudjon adni a hatóság-nak (a személy testalkatát, arcát, különös egyedi vonását, a támadás eszközét, menekülé-se útját, eszközét, bűntársait próbálja emlékezetében tartani)!
 • A helyszínt őrizze meg eredeti állapotában – kivéve, ha elsősegélynyújtás szükséges – és ne nyúljon ahhoz a dologhoz, amit a tettes megérintett, vagy hátrahagyott!
 • A cselekményt követően azonnal értesítse a nyomozó hatóságot abban az esetben is, ha érdemi információval nem rendelkezik az elkövetőről. Várja meg a kiérkező rendőrt. Ilyen súlyú cselekmény miatt a nyomozó hatóság halaszthatatlan nyomozati tevékenysé-get foganatosít a tettes kézre kerítése érdekében, melynek során jog és kötelesség is a közreműködés!
 • A keletkezett sérülésével kapcsolatban forduljon orvosi ügyelethez, egészségügyi szerv-hez, tájékoztassa a bántalmazás módjáról az orvost és kérjen látleletet!
 • Amennyiben más sérelmére elkövetett cselekménynek volt tanúja, adja, meg az Öntől elvárható segítséget, vagy értesítse a rendőrséget, tanúskodjon az eljárásban, ugyanis aki elhallgatja az általa észlelt eseményt, hamis tanúzás elkövetése miatt felelősségre vonha-tó!

Mit tegyen amennyiben baj érte?
Értesítse azonnal a rendőrséget, a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es számon, illetőleg a 112-es általános segélyhívó vonalon. Bármely bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által működtetett Telefontanú ingyenes számát: 80/ 555-111.
Az éjszaka leple alatt támadó bűnözők arra számítanak, hogy a védtelen sértett nem fog tudni segítséget hívni.
A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében ajánljuk az alábbi technikai eszközöket:
Vezeték nélküli kapucsengő („SOS” Szomszédhívó)
A készülék két egységből áll, egy kisméretű nyomógombbal ellátott adóegységből, valamint egy falra szerelhető vevőegységből. Vészhelyzet esetén az adóegység gombját lenyomva a hatótávolságon belül lévő vevőegység ébresztésre alkalmas hang- és fényjelzést bocsát ki, ily módon jelezve a közelben lakó szomszédnak, aki időben tud segítséget hívni, illetve az elkövető tevékenységét megakadályozni.

Elektromos ajtóék – nyitásjelző riasztó
Alacsony áron beszerezhető technikai eszköz az elektromos ajtóék néven kapható készülék. A szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata közé kell illeszteni, mely az erőszakos nyitás és feszítés hatására hangjelzést ad, mikor az ajtó rászorul az ék alakú burkolat felső részére, lenyomva az érzékelő kapcsolót. Az ajtó mozgása automatikusan beindítja a hangjelzést, mely riaszthatja a közelben tartozókat, illetve elriaszthatja a behatolót. Karbantartást nem igényel, használata egyszerű.

Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufásdoboz nagyságú készülékbe csatlakozik az egy mozdulatra kihúzható szeg, melynek végére a csuklóra akasztható zsinór kapcsolódik. Amennyiben a szeg kihúzódik a helyéről, megszólal az erőteljes szirénaszerű hangjelzés, mely a közelben tartózkodók figyelmét felhívja. Utcai rablótámadás során alkalmazható például kézitáskához rögzítve. Alkalmazhatósága széleskö-rű, mivel zsebben hordva bármikor aktiválható (a szeg kihúzása során). Javasoljuk személyi támadás esetén a szeg kihúzását követően a közelben eldobni, hogy a süvítő hang elnémítása érdekében az elkövetőnek utána kelljen mennie.
Riasztós lakat Edzett kengyeles, riasztó és normál lakatként is használható, időjárásálló (víz- és fagyálló).
Elektronikus része érintés érzékelős, (mozgatásra, érintésre ad jelzést) hangriasztással 110 decibel erősségű riasztást ad. A működtetéshez 6 db lítium gombelem szükséges, melyet a csomag tartalmaz. Normál használat esetén egy garnitúra elemmel megközelítőleg 2 évig működik. Használható például kerékpár, tároló, motorkerékpár, pince, hétvégi ház védelmére.
Az elkövető (betörő) a lakat feszítésével a beépített elektronikus riasztót működésbe hozza. A hangjelzés erőssége vélhetően az elkövetéstől elriasztja, így a sértett, vagy a közelben tartóz-kodó bármely más személy a rendőrséget értesíteni tudja.

Távjelzésre alkalmas segélyhívó rendszerek
Több vagyonvédelmi vállalkozás üzemeltet GSM rádiós technikai megoldású, valamint GPS alapú helymeghatározós segélyhívó rendszert, melyen keresztül a bajba került személy egy gombnyomással segítséget kérhet a 24 órán át ügyeletet adó diszpécser szolgálattól.
A másik ajánlott vészhívó GPRS + GSM technológián alapul. Működtetése egyszerű: a védett személy csuklójára szerelhető pánikgomb kétirányú beszédkapcsolatot tesz lehetővé, valamint opcionálisan GPS helyzetjelzést biztosít.
Az utóbbi időben az országban több helyén érte az idős korosztályt lakásában súlyos kimene-telű rablótámadás. A bűnmegelőzésben növekvő szerep hárul mindazon technikai eszközök alkalmazására, melyek használata lehetőséget biztosít számukra, hogy jelzést adjanak amikor vészhelyzetbe kerülnek. A készülékek segítségével viszonylag rövid időn belül sor kerülhet a beavatkozásra, mely csökkenti bűncselekmény elkövetése esetén a reakcióidőt, megszakíthat-ja a cselekmény elkövetését és egyben a felderítés esélyét növeli.

A segélyhívó rendszerektől elvárható ismérvek

 • a rendszer alkalmazói, üzemeltetői között legyen írásos, a feltételeket rögzítő szerződés;
 • szempont az önkéntesség elve, a személyiségi és adatvédelmi jogok és szabályok betartá-sa;
 • az állampolgárok élet és vagyonvédelmét biztosítsa;
 • az alkalmazott készülék egyszerűen kezelhető legyen, lehetőleg kellő törés-, és vízálló képességgel bírjon, a település bármely pontján üzemképesen legyen;
 • 24 órás üzemeltetés mellett kétoldalú kommunikációt tegyen lehetővé, visszahívhatóság-gal, és gyors hívásfelépítéssel (pl. ne legyen gépi hang);
 • azonnali intézkedés történjen a segélyhívás fogadását követően (pl. kivonuló egység, jár-őrszolgálat riasztása, más szervek értesítése);
 • a diszpécserszolgálatnál szakképzett személyzet teljesítsen szolgálatot megfelelő helyi-ségben, a jelzés fogadáshoz szükséges eszköz – telefon, számítógép – rendelkezésre áll-jon, illetve hangrögzítést biztosítson;
 • kiszűrhetővé váljon a téves hívás.
 • a vészhelyzeti segélyhívó berendezéshez szükség szerint a betörések észlelésére szolgáló kiegészítő eszköz is telepíthető legyen.

A rendszerek alkalmazásának feltételeit sok esetben csak pályázat útján elnyert forrásokból lehetséges megvalósítani, így szükséges figyelemmel kísérni a megjelenő kiírásokat, melyről a lakosság tájékoztatása folyamatos.
Elsősorban az önkormányzatok játszhatnak szerepet egyes rendszerek kiépítésének szervezé-sében, koordinálva a helyi bűnmegelőzési feladatokat
A prevenciónak hatékony eszköze lehet a lakosság önszerveződés által létrehozott Szomszé-dok Egymásért Mozgalom (SZEM) melyet a Polgárőrség koordinál, és több évre visszatekintő múltja van. Lényege, hogy egy adott lakóközösség önkéntes alapon létrehozza szerveződését, melyben kölcsönösen odafigyelnek egymás értékeire, vagyonára és az így kialakított „jelző-riasztó” rendszert működtetik. A tudatos és rendszeres odafigyelés, az időben történő tájékoz-tatás (a tagok között és a helyi szervek felé) elősegíti a biztonságot.
Amennyiben kérdése merülne fel, vagy észrevétele van, for-duljon a Bűnmegelőzési Osztály munkatársaihoz. A megis-mert tanácsokat kérjük adja át ismerőseinek, hozzátartozói-nak, mert azok elősegíthetik biztonságukat.
A felhívásban szereplő tanácsokat, ajánlásokat az érintett idő-sek, az önkormányzat alkalmazásában lévő biztonsági szak-emberek, vagy a polgárőrségek részére a korosztályt veszé-lyeztető cselekmények megelőzése érdekében adjuk közre. Az összefogás nem csak az idős korosztályt érintheti, a tanácsok a települések bármely lakosa áldozattá válásának elkerülése ér-dekében alkalmazhatók.

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.,
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302
Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27,
Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98,
e-mail: [megmutat]

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0034
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap