Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázati felhívás
2013. március 01.   06:38
A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
Kiskőrös Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig szól.

Munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok – múzeumi gyűjteményi tevékenység, múzeumi tudományos feldolgozós és publikációs tevékenység, múzeumi kiállítási tevékenység, múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység – végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény, a juttatások és vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.21.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.21.) Korm. rendelet 6/E. § (2) aa) pontjában előírt szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség
 • A végzettségnek és a szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 3 éves szakmai gyakorlat
 • Szlovák nyelvből állami nyelvvizsga, illetőleg szlovák nyelvtudás
 • Előnyt jelent a magyar szakos egyetemi végzettség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
 1. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 2. a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 3. a pályázat nyilvános ülésen történő képviselő-testületi tárgyalásához hozzájárul-e,
 4. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béleczkiné Szőke Katalin Intézményirányítási referens nyújt, a 06- 78/513-120/204 mellék telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1322/2013, valamint a beosztás megnevezését: Múzeum vezető.
Személyesen: Béleczkiné Szőke Katalin (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. emelet 5. számú iroda)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatokat az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a Képviselő-testület bírálja el és dönt a kinevezésről és a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. április 24.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.kiskoros.hu honlapon érhető el.
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0126_atmeretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap