Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázati felhívás
2013. március 01.   06:34
a Kiskőrösi Óvodák óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
Kiskőrös Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kiskőrösi Óvodák óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. július 1. napjától 2018. július 31. napjáig szól.
 
Munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Batthyány u. 2.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok – óvodai nevelés – végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, ellátja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. végrehajtásáról a közoktatási intézményben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség vagy közoktatás vezetői szakképesítés
 • Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • Szakmai gyakorlat igazolása,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel,
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
 1. a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 2. a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 3. a pályázat nyilvános ülésen történő képviselő-testületi tárgyalásához hozzájárul-e,
 4. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. április 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béleczkiné Szőke Katalin Intézményirányítási referens nyújt, a 06-78/513-120/204 mellék telefonszámon.
 
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1321/2013, valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
Személyesen: Béleczkiné Szőke Katalin (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. emelet 5. számú iroda)
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 189. § alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a Képviselő-testület bírálja el és dönt a kinevezésről és a vezetői megbízásról.
 
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. május 22.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu
Oktatási és Kulturális Közlöny
www.kiskoros.hu 
Az önkormányzattal kapcsolatban további információ a www.kiskoros.hu honlapon érhető el.
 
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0222_atmeretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap