Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Kiskőrös Város polgármesterének felhívása
2013. január 30.   06:30

Kiskőrös Város Önkormányzata tulajdonában álló, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 15. fsz. 1. szám 1461/A/1 helyrajzi szám alatti 47 m2 nagyságú, az önkormányzat üzleti vagyonát képező üzlethelyiséget az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII.19.) önk. rendelet 12. §. (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Kiskőrös Város Polgármestere értékesítésre jelölte ki.

Az értékesítésre az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII.19.) önk. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerinti eljárásrendben (mellékelve) az alábbiak szerint:

A versenytárgyalás fajtája: nyilvánosLehetséges ajánlattevők köre: a nemzeti vagyonról szóló többször módosított 2011. évi CXCVI. törvény szerinti természetes személy, vagy átlátható szervezetA versenytárgyalás tárgya: Kiskőrös Város Önkormányzata tulajdonában álló, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 15. fsz. 1. szám 1461/A/1 helyrajzi szám alatti 47 m2 nagyságú, az önkormányzat üzleti vagyonát képező üzlethelyiségA vagyontárgy hasznosításának célja: üzlethelyiség kereskedelmi és egyéb szolgáltatás nyújtásáraA esetleges teljesítés helye legkésőbbi határideje: -Az induló ár: Az ingatlan forgalmi értéke – hivatalos ingatlanforgalmi szakértő általi megállapítása szerint – 7.400.000, - Ft, azaz hétmillió-négyszázezer forintAz ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek: Tulajdonos tulajdonjog fenntartását a vételár teljes kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetésére az elállási jogot köt ki.

Értékesítés esetén a vevő a vételárat a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles kifizetni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatályos rendelkezési értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illet meg. Az adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az állam a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott határidőn belül úgy nyilatkozzon, hogy az elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni, vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.

Amennyiben az ingatlan megvásárlásának a jogát olyan ajánlattevő nyeri el, aki nyertes pályázat esetén fizetni szándékozó vevőnek minősül, vele szerződésben a támogatás kiutalásának határidejeként megjelölt időpontig tartó, de legfeljebb a végleges szerződés megkötésétől számított 90 napos belül kell a vételárat megfizetnie.

A bánatpénz összege, fizetési feltételei: A versenytárgyalási biztosíték (bánatpénz) 740.000, -Ft, amely összeget a felek eredményes versenytárgyalás esetén előlegnek tekintenek és a vételár megfizetése esetén a vételárba beszámít. Amennyiben a versenytárgyaláson a kiírás szerint a vételárat egészben vagy részben állami-, európai uniós-, vagy egyéb forrásból finanszírozni kívánó pályázó indul, úgy az indulás feltétele a vételár 20%-nak megfelelő összegű rendelkezésre álló fedezet igazolásának bemutatása, amelynek formája számlapénz vagy bankgarancia.

Az összeg megfizetése az önkormányzat 10701300-48535706-51100005 számú számlájára történő átutalással – a versenytárgyalást megelőző nap 24.00 óráig - teljesíthető. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: vételárelőleg, Petőfi tér 15.

A versenytárgyalás helye és ideje: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalban (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. aljegyzői iroda) 2013. február 11. (hétfő) 9.00 órakorAz ajánlatok bírálati szempontjai: legelőnyösebb ajánlati árAz eredményhirdetés tervezett időpontja és módja: A versenytárgyalást levezető személy a versenytárgyalás eredményét a versenytárgyaláson kihirdeti.Szerződéskötés módja és tervezett időpontja: A versenytárgyaláson nyertes ajánlattevővel Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a Polgármester – a Képviselő- testület jóváhagyását követően – 30 napon belül szerződést köt.

Kapcsolódó dokumentumok:Kiskőrös, 2013. január 25.

Jóváhagyom:
Domonyi László
polgármester
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0001_átméretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap