Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Kiskőrös Városért Alapítvány pályázati kiírása
2011. október 24.   09:34
Kiskőrös Városért Alapítvány Kuratóriuma az alábbi pályázatot írta ki:

A pályázatra azok a Kiskőrös Város területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, tehetséges tanulók jelentkezhetnek, akik teljes idejű középfokú vagy felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat, versenyeken, szakmai programokon vesznek részt.

A támogatás feltételei:

  1. Szociális rászorultság igazolása, ahol az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme havonta a 40.000 Ft-ot nem haladja meg.
  2. A pályázó a 2011/2012 tanév első félévére már beiratkozzon.
  3. A pályázó kiemelkedő tanulmányi eredményt érjen el, vagy más területen kiemelkedően tehetséges legyen.

A pályázónak a hallgatói jogviszony igazolása mellett vagy az 1. vagy a 3. számú feltételnek kell megfelelnie.

A támogatás összege:
2011/2012 tanév első félévére maximum 50.000 Ft.
A kiosztott támogatás mértékéről kizárólag a kuratórium jogosult dönteni. A döntést befolyásolja a kérelmek száma, valamint hogy a kérelmező a támogatás feltételei közül hány feltételnek felel meg.
Az támogatást minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A kérelem benyújtása:
Pályázati kérelmet írásban kell benyújtani, amelyben a pályázó konkrétan határozza meg, hogy milyen összegű támogatásra tart igényt és a támogatást mire kívánja fordítani.
A kérelem tartalmazza a kérelmező személyi adatait (név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím), a számlaszámát, valamint az alábbi mellékleteket:

  • Iskolalátogatási igazolás
  • A pályázó és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozójának a jövedelme és vagyon nyilatkozata
  • Nyilatkozat az egy háztartásban élőkről
  • Amennyiben bármely területen kiemelkedő tevékenység folytatása a kérelem alapja, ennek igazolása.

Hiányosan benyújtott kérelmet a Kuratórium a pályázatból kizárja.

A kérelmet 2011. november 15. - ig kell benyújtani az alábbi címre:
Kiskőrös Városért Alapítvány, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.


A kérelem elbírálása:
A Kiskőrös Városért Alapítvány kuratóriuma a pályázati határidő lejártát követő 2 héten belül bírálja el a beérkezett támogatási kérelmeket.

A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A kuratórium elnöke a döntésről annak meghozatalától számított 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltat, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha a támogatás elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
img_6827_resize
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap