Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázat - Bursa Hungarica ösztöndíj 2012.
2011. október 18.   20:27
Kiskőrös Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

Az „A" típusú pályázatra azok a Kiskőrös területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

A „B" típusú pályázatra azok a Kiskőrös területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

További feltétel, hogy a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó nettó átlagjövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft-ot) és a pályázó vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója az 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal ne rendelkezzen.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

A pályázatot - a kitöltött, pályázó által aláírt, pályázati űrlapot és a pályázati űrlap kötelező mellékleteit - Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. fszt. 1 ajtó) egy példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatról a pályázó átvételi elismervényt kap. A pályázati űrlap csak a pályázó által aláírva, a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlap beszerezhető 2011. október 17. napjától a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán vagy letölthető a www.kiskoros.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0056_átméretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap