Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Alláspályázat - kisgyermeknevelő munkakör
2011. szeptember 26.   07:45
Kiskőrös Város Önkormányzata Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kiskőrös Város Önkormányzata Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Bölcsőde kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Árpád utca 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés, gondozás alapelveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket. Elősegíti testi, pszichés fejlődését alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával. Segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, kreativitás stb. területein. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, csecsemő és kisgyermekgondozó-nevelő, 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felhasználói szintű (MS Office) irodai alkalmazások, 
Elvárt kompetenciák:
  • Kiváló szintű Bölcsődei módszerek magas szintű alkalmazása, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Iskolai végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Motivációs levél. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 12.

A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrös Város Önkormányzata Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-5/2011 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. 
  • Személyesen: Dr.Tátrai József, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Árpád utca 8. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • Kiskőrös Város Önkormányzat hirdetőtáblája, valamint honlapja - 2011. szeptember 26.

 

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
071 kiskőrösi erőfesztivál 01
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap