Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Hírek

arculati elem
elvalaszto csik
Pályázati felhívás
2011. szeptember 09.   10:27
Kiskőrös Város Önkormányzata pályázati felhívása közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
Kiskőrös Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró) Képviselő-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelően Kiskőrös város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

Általános információk:


1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Kiskőrös Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1.
Tel.: 06/78/311-122, fax: 06/78/311-766
Kapcsolattartó: Nagy Gabriella osztályvezető

2. Az eljárás tárgya:
Kiskőrös Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

3. A szerződés időtartama:
A Kiíró a szerződést a 2012. január 1.-2016. december 31. közötti időszakra köti.

4. A pályázat benyújtásának határideje, helye:
2011. december 05. 08.00 óra, Kiskőrös Város Önkormányzata, 6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1. (A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítsa.)


5. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2011. december 20. 08.00 óra.

6. Szerződéskötés tervezett időpontja:
2012. január 02.

7. Elbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést.

8. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének határideje: benyújtási határidő napja. A pályázati kiírást írásban postai úton való kézbesítése is kérhető.
A pályázati kiírás ára: 100 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatal 10701300-48535706-5110005 számú költségvetési bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási megbízás másolatával vehető át ügyfélfogadási időben a Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályon Martin Ferenc városüzemeltetési referenstől. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.

9. Pályázók köre:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
015 fazekasbemutató, kovács lászló és madár helga munkái 06
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap