Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Üzlet működési engedélyének kiadása

Ügyleírás

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek, valamint az ilyen termékeket árusító üzletek működésének engedélyezése

A hatáskör gyakorlója

Kiskőrös Város Jegyzője

Illetékesség

Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő üzlet esetében

Ügyintézéshez szükséges okiratok
 • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány értelemszerű kitöltése
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében, használatának jogcímére (bérlet, szívességi használat, stb.) vonatkozó okirat
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • Gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult jár el, meghatalmazás
 • Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben nem a vállalkozó jár el, meghatalmazás
 • Vásárlók könyve
 • Az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését/átutalását igazoló bizonylatok
Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztálya

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Telefon: 78/513-120, Telefax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8,00-12,00 és 12,30-16,30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8,00-12,00 és 12,30-18,00
csütörtök: 12,30-16,30
péntek: 8,00-12,00

Ügyintéző elérhetősége

Oroszi Zsuzsanna gazdaság-igazgatási referens
Polgármesteri Hivatal emeleti 6. sz. irodája
Telefon: 78/513-120/204 mellék,
Telefax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]
Ügyfélfogadás: az általános rend szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Az eljárásért fizetendő illeték/díj:
 • A Polgármesteri Hivatal eljárásáért 10.000,- Ft illeték, amelyet illetékbélyegben kell leróni
 • Amennyiben az árusítani kívánt üzletköteles termékkörök alapján az eljáráshoz szükséges:
 • A Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatósági közreműködéséért 26.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyhez csekket az ügyintéző ad
 • Az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség eljárásáért 7.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell átutalni a 10028007-01711875-00000000 számú számlaszámra
 • A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szakhatósági közreműködéséért 13.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell átutalni a 10025004-00283566-00000000 számú számlaszámra
Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges

Az alkalmazott jogszabályok:
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet
Egyéb fontos tudnivalók

Az eljárás során az ügyintéző ellenőrzi az üzletet nyitó vagy egyéb kereskedelmi tevékenységbe kezdő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tevékenységi köreit, megfelelnek-e a tervezett kereskedelmi tevékenység végzéséhez; továbbá üzlet esetén a használatának jogcímére vonatkozó nyilatkozat alapján az érintett ingatlan tulajdonviszonyait is vizsgálja.

Az eljárás zökkenőmentessége érdekében célszerű az ügyintézővel személyesen egyeztetni.

Az eljárás lényeges eleme továbbá – az ügyfél választása szerint – a szakhatóságokkal közös, előre meghirdetett, vagy csak a szakhatóságok által tartott helyszíni szemle. A szemle tapasztalatai, továbbá a benyújtott dokumentáció alapján a szakhatóságok szakhatósági állásfoglalást adnak ki, amelyek alapján kerül kiadásra a működési engedély.

A kereskedelmi tevékenység végzésre jogosultja köteles a kérelemben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul; a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül; megszüntetés esetén a megszűnést követő nyolc napon belül a jegyzőnek bejelenteni, aki ezt a nyilvántartáson átvezeti.

A működési engedélyről kiadott igazolás adattartalmát is érintő változás esetében 3.000,- Ft illetéket kell fizetni annak átvezetéséért.

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0044_átméretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap