Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Óvodáztatási támogatás

Ügyleírás

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése.

Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke

  • tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és
  • legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.
Az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására
  • az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában,
  • a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában
folyósítja a települési önkormányzat jegyzője.

Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek vagy a családbafogadó gyámnak, ha
  • a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és
  • a szülő, a családbafogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik.
Illetékesség

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.

A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Ügyintézéshez szükséges okiratok

- Kérelem
- ha családbafogadó gyám igényli a támogatást, a gyámrendelő határozat

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási Osztály földszint 3. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. – Földszint 3. ajtó
Telefon: 78/513-120*
Telefax: 78/513-129,
E-mail: [megmutat]

Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 800 - 1200 és 1230 – 1630
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800 - 1200 és 1230 - 1800
Csütörtök: 800 - 1200 és 1230 – 1630
Péntek: 800 - 1200

Ügyintéző elérhetősége

Dénes Jánosné
Telefon: 78/513-120/225 mellék
E-mail: [megmutat]

Ügyintézés határideje és díja

- 21 nap
- a gyámhatósági eljárás költség-, és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

A www.kiskoros.hu oldalon az Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Szociális, Igazgatási és Intézményirányítási Csoport címszó alatt található

Az alkalmazott jogszabályok:
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyéb fontos tudnivalók

-

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
91 katolikus tp 02_resize
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap