Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
 • az 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
 • a Gyvt.20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak (augusztus, november hónapban Erzsébet-utalvány formájában)
 • a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
 • a gyermek tartására köteles, és
 • nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb
 • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig,
 • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig
megállapítja a gyermek, illetve a nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha
 • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
Illetékesség

A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.

A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Ügyintézéshez szükséges okiratok
Kérelem
 • jövedelemigazolás: a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést.
Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja, a gyámhivatal e megállapodásukat - kérésükre - jegyzőkönyvben rögzíti.
 • a 18. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy az alábbi ellátások valamelyikében részesül.:
  nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
 • vagyonnyilatkozat
Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály földszint 3. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:
Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. – Földszint 3. ajtó
Telefon:
78/513-120 /225 mellék
Telefax:
78/312-160, 78/311-766,
E-mail:
[megmutat]

Általános ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 800 - 1200 és 1230 – 1630
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800 - 1200 és 1230 - 1800
Csütörtök: 800 - 1200 és 1230 – 1630
Péntek: 800 - 1200
Ügyintéző elérhetősége
Dénes JánosnéTelefon: 78/513-120/225 mellékTelefax: 78/513-129E-mail: [megmutat]
Ügyintézés határideje és díja
- 21 nap
- a gyámhatósági eljárás költség-, és illetékmentes
Elektronikus ügyindítási lehetőség
Nem lehetséges.
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók
A www.kiskoros.hu oldalon az Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok/ Szociális, Igazgatási és Intézményirányítási Csoport címszó alatt található
Az alkalmazott jogszabályok:
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyéb fontos tudnivalók
-
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
img_2247
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap