Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Talajterhelési díj

Ügyleírás

A kibocsátó a talajba juttatott, környezetterhelő anyagok minden egysége után talajterhelési díjat köteles fizetni Talajterhelés díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót ( természetes és jogi személyeket, valamint jogi személyiség nélküli szervezeteket terheli akik/amelyek a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.

A talajterhelési díj alapja
A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt, felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a települési folyékony-hulladék kezelési közszolgáltatásra megbízott szervezettel szállíttat el.

A talajtermelési díj mértéke
Egységdíj (Ft/m3) x Díjfizetési alap (m3) x Területérzékenységi szorzó (Kiskőrös közigazgatási területén: 1,5)


A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. január 1-31-ig 120,-Ft/m3, 2012. február 1-től december 31-ig 1.200,-Ft/m3 2013. január 1-től 1.200,-Ft/m3.

A talajterhelési díj megállapításának és megfizetésének módja:

Minden kibocsátónak, aki a Kiskunsági Viziközmű- Kft (6237 Kecel, Avar tér 1.) adatszolgáltatása szerint nem kötött rá a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára, bevallási egységcsomagot küldünk. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania- a bevallási egységcsomag kitöltésével- bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

Mentességek, kedvezmények:

  • a díj alapjául szolgáló víz mennyiséget 20%-al csökkentett mértékben kell megállapítani május, június, július és augusztus hónapban azon fogyasztók esetében, akik lakóingatlannal és arra vonatkozóan a szolgáltatóval érvényes közüzemi szolgáltatatással rendelkeznek, továbbá a szolgáltatónál május 1-ig bejelentették, hogy a locsolást az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízből végzik.
  • a talajterhelési díj megfizetésekor 50%-os díjkedvezményben részesül, kérelemre az a természetes személy kibocsátó, akinek a tárgyévi felhasznált víz mennyisége nem haladja meg a 40 m3-t és háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg
  • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
  • egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
  • Kérelemre mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól a 70. életévét tárgyév január 1. napja előtt betöltő személy.
Illetékesség

az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlan fekvése szerinti adóhatóság

Ügyintézéshez szükséges okiratok

-

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály Adócsoport, I. emelet 7. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
I. emelet 7. sz. ajtó
Telefon: 78/513-120/217, 219
Telefax: 78/513-129,
E-mail [megmutat]

Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 18.00
Csütörtök: 12.30 - 16.30
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintézők elérhetősége

Simonné Mikó Andrea
Telefon: 78/513-120,/217 Fax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyintézés határideje és díja

- 30 nap
- költség és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

- talajterhelési díj bevallás 2013. évről
- Talajterhelési díj mérséklése iránti kérelem (a kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élők - kérelmező, házastárs, élettárs - 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolását, utolsó havi nyugdíjszelvényét, nem rendszeres jövedelem esetén, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot (pl: postai szelvény, bankszámla kivonat)
- talajterhelési díj megfizetése alóli mentesítés iránti kérelem 70. éven felüliek részére

Az alkalmazott jogszabályok:

- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
- Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (II.14.) önk. rendelete a talajterhelési díjról
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Egyéb fontos tudnivalók

-

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
72 img_8013_resize
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap