Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Magánszemélyek kommunális adója

Ügyleírás

Az ingatlantulajdonosok/az ingatlanon bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja által fizetendő magánszemélyek kommunális adója adófizetési kötelezettség megállapítása.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő

  • lakás,
  • nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
  • telek

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek, a bel- vagy külterületi lakás tulajdonosa, illetve a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérlője. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl.: haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok megállapodhatnak abban, hogy az adóval kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket csak egy személy gyakorolja.

Az adó évi mértéke lakás után:

  • 100 m2 alapterületig 12.000.-Ft/db
  • 100 m2 alapterület felett 16.000.-Ft/db

Gépjárműtároló adója évi 3.000.-Ft/db
A telek utáni évi adó 3.000.-Ft/db

Kedvezmények/mentességek:

  • Gépjárművel nem rendelkező adóalany bejelentése alapján a tulajdonában lévő, kiegészítő helyiségként használt gépjárműtároló mentes.
  • külterületi lakás esetén az egyébként járó adó 50%-át kell megfizetni
  • Kérelmére mentesül a tulajdonában, haszonélvezetében levő, kizárólag általa és házastársa által lakott lakás után megállapított adó 50 % - ának megfizetése alól az a személy, aki a 62. életévét betöltötte.

Az adót félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése, változása, illetve megszűnése esetén a változást az adózónak a változást követő év január 15-éig kell az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

Illetékesség

az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlan fekvése szerinti adóhatóság

Ügyintézéshez szükséges okiratok

-

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály Adócsoport, I. emelet 7. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
I. emelet 7. sz. ajtó
Telefon: 78/513-120/217, 219
Telefax: 78/513-129,
E-mail [megmutat]

Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 18.00
Csütörtök: 12.30 - 16.30
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintézők elérhetősége

Simonné Mikó Andrea
Telefon: 78/513-120,/217 Fax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyintézés határideje és díja

- 30 nap
- költség és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

- magánszemélyek kommunális adója bevallási nyomtatvány
- magánszemélyek kommunális adója eltörlési, adómérséklési kérelme
- magánszemélyek kommunális adója 50%-ának eltörlése iránti kérelem

Az alkalmazott jogszabályok:

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
- Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991.(X.3.) Önk. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Egyéb fontos tudnivalók  
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
141 kiskunságtól-hargitáig festménykiállítás , művelődési központ 04
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap