Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Helyi iparűzési adó

Ügyleírás

Az adó alanya a vállalkozó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenység. Mezőgazdasági őstermelő csak akkor abban az esetben alanya az iparűzési adónak, ha az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja. Amennyiben nem haladja meg, csak erről a tényről kell nyilatkoznia az őstermelőnek. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység

Az adó mértéke: 2%


Az adó alapja
a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes – a vállalkozó - nettó árbevétele összegétől függően, sávosan csökkenő - összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően kell megosztani.

Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása:

Az adózó az adó alapját - választása szerint - az alábbi módon is megállapíthatja:

  • A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalányadózást alkalmazó vállalkozó, esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti - e tevékenységből származó - bevételének 80 százaléka.
  • ha a vállalkozó nettó árbevétele adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan - nem haladta meg a 8 millió forintot, az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka.
  • Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50%-a.
  • A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összege.
  • A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

Adómentesség:
Mentes az iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek az adóévben folytatott tevékenységéből származó vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 900.000,-Ft-ot.

Az adó bevallása és megfizetésének módja:
A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig fizeti meg, a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie. A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig vallja be és fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó alanya:
Ha az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

  • építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
  • bármely - egyéb - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Az adó mértéke: 5.000.-Ft /nap

Illetékesség

az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén:

  • magánszemély adózó lakóhelye, vállalkozó székhelye, telephelye, fióktelepe van
  • az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják
Ügyintézéshez szükséges okiratok

-

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály Adócsoport,
I. emelet 7. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
I. emelet 7. sz. ajtó
Telefon: 78/513-120/217, 219
Telefax: 78/513-129,
E-mail [megmutat]

Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 18.00
Csütörtök: 12.30 - 16.30
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintézők elérhetősége

Freiné Cebei Katalin
Telefon: 78/513-120,/217 Fax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyintézés határideje és díja

- 30 nap
- költség és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

- helyi iparűzési adó bevallás
- Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás bejelentés
- Iparűzési adóbevallásról önrevízió

Az alkalmazott jogszabályok:

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
- Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1997.(XII.11.) Önk. rendelete az iparűzési adóról

Egyéb fontos tudnivalók

-

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0079_átméretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap