Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Gépjárműadó

Ügyleírás

A gépjármű üzemben tartója/tulajdonosa által fizetendő gépjárműadó fizetési kötelezettség megállapítása.

Az adó alanya:
Az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.

Az adó alanya tulajdon-átruházás esetén:
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján - de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül - bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak.

Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az eredeti tulajdonos az adó alanya.

Az adókötelezettség változása tulajdon átruházás esetén:
Az új tulajdonos változást követő év első napjától, az eladó a tulajdon átruházás évének utolsó napjáig kötelezett a gépjárműadó megfizetésére.

Amennyiben a gépjárművet a tulajdon átruházás előtt az eladó kivonatta a forgalomból, illetve ha a gépjárművet a közlekedési igazgatási hatóság (újra) forgalomba helyezte adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Az adó alapja, mértéke:

 • Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
 • Az adó mértéke:
  - gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
  - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
  - gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
  - gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
  - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
 •  Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
 • Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával
 • Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
 • a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
 • b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

 Adókedvezmény:

 • 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti 5, 6, 7 vagy 8 környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
 • 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Ha a gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.

Adómentesség:
Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár..

Illetékesség
 • a magánszemély adóalanynak lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
 • nem magánszemély adóalanynak - ideértve az egyéni vállalkozót is - a hatósági nyilvántartás címadat-rovatába bejegyzett székhelye vagy telephelye szerint illetékes települési önkormányzat
Ügyintézéshez szükséges okiratok

-

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály Adócsoport,
I. emelet 7. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
I. emelet 7. sz. ajtó
Telefon: 78/513-120/217, 219
Telefax: 78/513-129,
E-mail [megmutat]

Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 18.00
Csütörtök: délelőtt nincs ügyfélfogadás
délután 12.30 - 16.30
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintézők elérhetősége

Freiné Cebei Katalin
Telefon: 78/513-120,/217 Fax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyintézés határideje és díja

- 30 nap
- költség és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Gépjárműadó bevallás

Az alkalmazott jogszabályok:

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a gépjárműadókról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Egyéb fontos tudnivalók  
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0216_atmeretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap