Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Fizetési könnyítés/adómérséklés iránti eljárás

Ügyleírás

Adómérséklés

- Magánszemély esetén adó, pótlék, bírság, mérséklésére, illetve törlésére irányuló eljárás
- Gazdálkodó szervezet esetén bírság- vagy pótléktartozás mérséklésére, illetve törlésére irányuló eljárás

Fizetési könnyítés részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás engedélyezésre irányuló eljárás

Magánszemély esetén:

- fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

- adómérséklés kivételes méltányosságból engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja, hogy az adó megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A megélhetés súlyos veszélyeztetettségét az adózó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni, jövedelmi és szociális helyzetének együttes figyelmébe vételével vizsgálja az adóhatóság. A mérlegeléskor figyelembe veszi a mindennapi megélhetés (élelmezés) költségeit, a rezsi költségeket, a lakást terhelő hitel havi törlesztő-részletét, a tartósan beteg, fogyatékos családtag ellátásával kapcsolatos többletköltségeket.

Gazdálkodó szervezet esetén:

- fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

- pótlék- és bírságtartozás mérséklése kivételes méltányosságból engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja, hogy annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Illetékesség

A lejárt esedékességű hátralékot nyilvántartó adóhatóság.

Ügyintézéshez szükséges okiratok

- Kérelem nyomtatvány
- a közös háztartásban élők (kérelmező, házastárs, élettárs) 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolása, utolsó havi nyugdíjszelvénye

- nem rendszeres jövedelem esetén, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentum (pl: postai szelvény, bankszámla kivonat)

- közüzemi számlák másolatai, egyéb kiadások igazolása

- gazdasági társaság esetén: eredménykimutatás, utolsó negyedéves főkönyvi kivonat

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály Adócsoport,
I. emelet 7. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Székhely:
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
I. emelet 7. sz. ajtó
Telefon: 78/513-120/217, 219
Telefax: 78/513-129,
E-mail [megmutat]

Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 18.00
Csütörtök: délelőtt nincs ügyfélfogadás
délután 12.30 - 16.30
Péntek: 8.00 - 12.00

Ügyintézők elérhetősége

Freiné Cebei Katalin
Simonné Mikó Andrea
Rennes Éva

Telefon: 78/513-120, 217 Fax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyintézés határideje és díja

- 30 nap
- Magánszemélyek (egyéni vállalkozó is) esetén költség és illetékmentes
- Gazdálkodó szervezetek esetén kérelmenként 10.000 forint

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Magánszemélyek kommunális adója eltörlési, adómérséklési kérelme

Az alkalmazott jogszabályok:

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Egyéb fontos tudnivalók  
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
08.06 (3)
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap