Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele

Ügyleírás

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott kereskedelmi formák keretében árusított, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkörök értékesítésének nyilvántartásba vételére irányuló eljárás

A hatáskör gyakorlója

 Kiskőrös Város Jegyzője

Illetékesség

 Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő üzlet esetében

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány értelemszerű kitöltése
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében, használatának jogcímére (bérlet, szívességi használat, stb.) vonatkozó okirat
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • Gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult jár el, meghatalmazás
 • Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben nem a vállalkozó jár el, meghatalmazás
 • Vásárlók könyve

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztálya

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.

Telefon: 78/513-120, Telefax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8,00-12,00 és 12,30-16,30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8,00-12,00 és 12,30-18,00
csütörtök: 12,30-16,30
péntek: 8,00-12,00

Ügyintéző elérhetősége

Oroszi Zsuzsanna gazdaság-igazgatási referens
Polgármesteri Hivatal emeleti 6. sz. irodája

Telefon: 78/513-120/204 mellék, Telefax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]
Ügyfélfogadás: az általános rend szerint

Ügyintézés határideje

8 nap

Az eljárásért fizetendő illeték/díj:

 3.000,- Ft illetékbélyeg

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Nem lehetséges

Az alkalmazott jogszabályok:

 •  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Egyéb fontos tudnivalók

Az eljárás során az ügyintéző ellenőrzi az üzletet nyitó vagy egyéb kereskedelmi tevékenységbe kezdő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tevékenységi köreit, megfelelnek-e a tervezett kereskedelmi tevékenység végzéséhez; továbbá üzlet esetén a használatának jogcímére vonatkozó nyilatkozat alapján az érintett ingatlan tulajdonviszonyait is vizsgálja.

Az eljárás zökkenőmentessége érdekében célszerű az ügyintézővel személyesen egyeztetni.

A nyilvántartásba vételről az ügyintéző értesíti a jogszabályban megjelölt szakhatóságokat, amelyek a következő 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le.

A kereskedelmi tevékenység végzésre jogosultja köteles a kérelemben szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul; a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül; megszüntetés esetén a megszűnést követő nyolc napon belül a jegyzőnek bejelenteni, aki ezt a nyilvántartáson átvezeti.

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
039 kreativitás és innováció 02
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap