Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Telepengedély kiadása

Ügyleírás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt gazdasági (termelő és szolgáltató) tevékenység folytatásának engedélyezése
A hatáskör gyakorlója Kiskőrös Város Jegyzője
Illetékesség Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő telep esetében
Ügyintézéshez szükséges okiratok
 • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány értelemszerű kitöltése
 • A telep helyszínrajza
 • Környezetvédelmi tervfejezet
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet, szívességi használat, stb.) vonatkozó okirat
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • Gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult jár el, meghatalmazás
 • Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben nem a vállalkozó jár el, meghatalmazás Az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését/átutalását igazoló bizonylatok
Az ügyet intéző osztály: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztálya
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
Telefon: 78/513-120,
Telefax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8,00-12,00 és 12,30-16,30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8,00-12,00 és 12,30-18,00
csütörtök: 12,30-16,30
péntek: 8,00-12,00
Ügyintéző elérhetősége Oroszi Zsuzsanna
gazdaság-igazgatási referens
Polgármesteri Hivatal emeleti 6. sz. irodája
Telefon: 78/513-120/204 mellék,
Telefax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]
Ügyfélfogadás: az általános rend szerint
Ügyintézés határideje 21 nap
Az eljárásért fizetendő illeték/díj:
 • A Polgármesteri Hivatal eljárásáért 5.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyhez csekket az ügyintéző ad
 • A Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakhatósági közreműködéséért 19.400,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyhez csekket az ügyintéző ad
 • Az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség eljárásáért 23.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell átutalni a 10028007-01711875-00000000 számú számlaszámra
Amennyiben a végezni kívánt ipari tevékenység alapján az eljáráshoz szükséges:
 • A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szakhatósági közreműködéséért 13.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell átutalni a 10025004-00283566-00000000 számú számlaszámra
 • A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága eljárásáért a telepen használt nagy teljesítményű berendezések teljesítménye alapján kiszámolt igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyet a Hatóság egyedileg ró ki a kérelmezőre.
Elektronikus ügyindítási lehetőség Nem lehetséges
Az alkalmazott jogszabályok:
 • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
 • Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet
 • A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
Egyéb fontos tudnivalók Az eljárás során az ügyintéző ellenőrzi a telepet létesítendő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tevékenységi köreit, megfelelnek-e a tervezett ipari tevékenység végzéséhez; továbbá a telep használatának jogcímére vonatkozó nyilatkozat alapján az érintett ingatlan tulajdonviszonyait is vizsgálja.

Vizsgálat tárgyát képezi továbbá az is, hogy a telepen a helyi építési szabályzat alapján végezhető-e az adott tevékenység. Az eljárás zökkenőmentessége érdekében célszerű az ügyintézővel személyesen egyeztetni. Az eljárásban ügyfélnek minősülnek a teleppel közvetlenül szomszédos ingatlanok tulajdonosai is.

Az eljárás lényeges eleme továbbá a szakhatóságokkal közös, előre meghirdetett helyszíni szemle megtartása.

A szemle tapasztalatai, továbbá a benyújtott dokumentáció alapján a szakhatóságok szakhatósági állásfoglalást adnak ki, amelyek alapján kerül kiadásra a telepengedély.

A telep nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást, illetőleg a telep megszűnését az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles a jegyzőnek bejelenteni, aki ezt a nyilvántartáson átvezeti.
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
img_6040
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap