Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Települési támogatás

Ügyleírás
A települési támogatás
 • gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint
 • szociálisan rászorult, legalább napi egyszeri meleg étkeztetésben részesülő személy részére nyújtott támogatás.
Támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2015. évben 37050,-Ft).

A kérelmező gyógyszerkiadások viseléséhez abban az esetben kérhet támogatást, ha a havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át (2015. évben a 8550,-Ft).

A települési támogatást eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel, elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani.

A települési támogatás havi összege nem haladhatja meg a 3000,-Ft-ot.

A jegyző jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően a havi rendszerességgel adott települési támogatást minden hónap 5. napjáig kiutalja a kérelmező által megadott címre.

A települési támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
Illetékesség
 • lakóhely, tartózkodási hely
 • ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó-, vagy tartózkodási hely alapozza meg ahol életvitelszerűen lakik
Ügyintézéshez szükséges okiratok
 • vagyonnyilatkozat
 • jövedelemnyilatkozatot a jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokkal együtt

  jövedelem igazolására:

  • kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme,
  • nem rendszeres jövedelem esetén, az elmúlt 12 hónap átlaga alapján számított havi jövedelem
 • a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a háziorvos, szakorvos által a gyógyszer-szükségletről kiállított igazolás alapján a gyógyszertári igazolás.
Az ügyet intéző osztály:
Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály földszint 3. sz. iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:      
Székhely:
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. – földszint 3. ajtó

Telefon:78/513-120
Telefax: 78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 800 - 1200 és 1230 – 1630
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800 - 1200 és 1230 - 1800
Csütörtök: 1230 – 1630
Péntek: 800 - 1200
Ügyintéző elérhetősége
Losoncziné Romfa Erika
Telefon:78/513-120/225 mellék
E-mail: [megmutat]
Ügyintézés határideje és díja
 • 21 nap
 • a szociális igazgatási eljárás költség-, és illetékmentes
Elektronikus ügyindítási lehetőség
nem lehetséges
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók
A www.kiskoros.hu oldalon az Önkormányzat /Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Szociális, Igazgatási és Intézményirányítási Csoport címszó alatt található
Az alkalmazott jogszabályok:
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
 • a szociális ellátásokról szóló 7/2015 (II. 26.) önk. rendelet
 Egyéb fontos tudnivalók
Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
img_7625
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap