Figyelmeztetés: Az oldal régi verziója csak átmenetileg érhető el.
A régi weboldal minden tartalma megtalálható az új oldalon. Tartalmak kereséséhez használja a keresés ikont a menusávban. [X]
 
Kiskőrös címer

Önkormányzat 

arculati elem
elvalaszto csik

Rendkívüli települési támogatás

Ügyleírás

Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, valamint létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott támogatás.

A létfenntartási gond esetén:

 • válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
 • nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
 • gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások viseléséhez,
 • gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi támogatásához,
 • a gyermek iskoláztatásához,
 • a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
 • fűtési időszakban tüzelőanyag vásárlásához,
 • lakásfenntartási költségek viseléséhez, ha a család havi lakásfenntartási költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (2015. évben 22800,-Ft),
 • a család megélhetését érintő előre nem tervezhető többletkiadások viseléséhez igényelhető.

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén:

 • elemi kár bekövetkezéséhez,
 • haláleset kapcsán felmerülő kiadások viseléséhez, valamint
 • a kérelmező családjában élő személy, tartós, legalább 20 napot meghaladó kórházi gyógykezeléséhez nyújtható.

A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel adható annak a személynek,

 • aki létfenntartási gonddal küzd és a családjában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13o%-át (2015. évben 37.050,-Ft),
 • aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2015. évben 57.000,-Ft).

A rendkívüli települési támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

Illetékesség
 • lakóhely, tartózkodási hely,
 • ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó-, vagy tartózkodási hely alapozza meg ahol életvitelszerűen lakik.
Ügyintézéshez szükséges okiratok
 • vagyonnyilatkozat,
 • jövedelemnyilatkozatot a jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokkal együtt,

  jövedelem igazolására:
  • kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme,
  • nem rendszeres jövedelem esetén, az elmúlt 12 hónap átlaga alapján számított havi jövedelem
 • a létfenntartási gond esetén a létfenntartási gond igazolására szolgáló számlákat, vagy ezek hiányában a kérelmező nyilatkozatát a többletkiadásokról és azok becsült összegéről,

létfenntartását veszélyeztető

 • elemi kár esetén az elemi csapás igazolására a kár tényét tartalmazó okmányt, különösen biztosító, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvéleményt, jegyzőkönyvet,
 • haláleset esetén a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,
 • tartós kórházi gyógykezelés esetén igazolást a kórházi ellátásról.
Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály földszint 3. sz. iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Székhely:
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. – földszint 3. ajtó

Telefon: 78/513-120
Telefax:
78/513-129
E-mail: [megmutat]

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 800 - 1200 és 1230 – 1630
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 800 - 1200 és 1230 - 1800
Csütörtök: 800 - 1200 és 1230 – 1630
Péntek: 800 - 1200

Ügyintéző elérhetősége

Losoncziné Romfa Erika
Telefon: 78/513-120/225 mellék
E-mail:
[megmutat]

Ügyintézés határideje és díja
 • 21 nap
 • a szociális igazgatási eljárás költség-, és illetékmentes
Elektronikus ügyindítási lehetőség

nem lehetséges

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

A www.kiskoros.hu oldalon az Önkormányzat /Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Szociális, Igazgatási és Intézményirányítási Csoport címszó alatt található

Az alkalmazott jogszabályok:
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • a szociális ellátásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önk. rendelet
Egyéb fontos tudnivalók

-

Nyomtatás Ugrás az oldal tetejére
arculati elem
Hírek
E-ügyintézés
Album
dsc_0036_atmeretezve
  uj_magyarország_logoakadalymentes-honlap